Keltská subkultura Česká

28.04.2014 23:24

    
Keltové žijící na našem území a v části Rakouska a Německa mají z jistého pohledu zláštní postavení. Jde hlavně o to, že před nimi zde byly jen sporé známky působení jakýchkoliv závažnějších civilizačních vlivů. Na tomto území tedy nedocházelo ani k ovlivňování mocnými sousedy, jako v Galii, ani svými předchůdci, jako v Británii.
Působyly však zde i jiné vlivy, kteréžto byly dost odlišné od vlivů působících na zbytek keltského etnika. Jde hlavně o rozpínavost římského impéria a nájezdy Germánů. Proto jednu s klasických keltských staveb, oppidum, nalézáme nejčastěji právě v Čechách (i když samozřejmě ne výlučně) Oppidum je v podstatě opevněné hradiště, o rozloze i 20ha, které v sobě koncentruje úlohu centra obchodního, správního i řemeslného.
Na tomto území nedošlo k uplatnění římské svrchovanosti, ale hospodářský vliv impéria byl jasně patrný. Velkou část zboží tvořil právě římský import, i když Keltové obchodovali samozřejmě i se svými soukmenovci, ale i s oblastmi vzdálenějšími, hlavně na východ.