Keltská subkultura Galská

28.04.2014 23:23

 Galská subkultura je v jistém smyslu zvláštní, jelikož byla značně ovlivněna Římany. Co se ovlivňování týče, tak nejvíce informací máme z první ruky, od G. J. Caesara (netradiční podání Caesarova jména, že?), autora Zápisek o válce galské. Pokud jste se k tomu někdo dostal, jistě máte představu o co jde. Autor se, snad díky svému zaměření, orientuje hlavně na vojenství svého protivníka, ale nezapomíná ani na zbytek jeho kultury (tady je vidět civilizovaný přístup k válčení, když tu kulturu náhodou zničím, ať o ní alespoň zanechám prameny).
Takhle to může vypadat, jako že Keltové v Galii byli neustále v područí Římanů. Politicky to samozřejmě není pravda, ale z hospodářského, obchodního a technického hlediska se to dá konstatovat.
V Gálii jsme svědky střetu dvou vyspělých kultur, přičemž jedna (ta římská) je vojensky silnější a proto se, jak bychom řekli dnes, vnutí. Na galském území dojde k ustavení římské státní správy a pravděpodobně se také změní úřední (pokud se to tak dá napsat) jazyk. Jinak však lze říci že co se týče ostatních charakterů (tím se myslí jako znaků) společnosti, tak ty zůstaly stejné. Přesto se však galská subkultura dosti liší od ostatních. A to hlavně svými vnějšími projevy. To je v první řadě architektura. Je asi pravda, že římskou architekturu lze považovat za, ve své době, bezkonkurenčně nejlepší a z toho odvozujeme její následnou převahu. Také řemesla denní potřeby jsou dost ovlivněna Římany, jenže méně, jelikož zde již byly původní keltské výrobky schopné, řekněme, ostré konkurence.