Keltské umění

28.04.2014 23:21

Umění obecně
Já osobně považuji umění za jeden z důležitějších projevů svébytnosti jednoho národa, či jedné kultury. Proto je tato kapitola podrobněji dělena. Ne, že by to přispívalo právě k přehlednosti, ale on už se v tom někdo vyzná. ;-)
Celé rozdělení je založeno na druzích umění a na ničem jiném. Jelikož je však v každé kapitole pojednáno pouze a jedině o tom kterém druhu umění, je na začátek vhodné podat několik všeobecných informací.
Tak za nejdůležitější, nejklasičtější a také ve své době neobvyklý znak keltského umění je považována jeho abstraktnost. Ta se uplatňovala v podstatě ve všech uměleckých oblastech, dokonce i v takových, kde bychom to rozhodně nečekali, například v divadelním umění.
Jedním z klasických pramenů, které nám podávají informace o keltském umění jsou mince. Ty nejklasičtější jsou původně přejaté od Římanů, jenže klasickým keltským způsobem upravené. Z původního portrétu se následně stává značně ornamentalistický obraz, ve kterém by Oktaviána Augusta hledal málokdo. Tím se dostáváme k dalšímu rysu keltského stavebního a výtvarného umění, k ornamentalismu. Pokud je třeba tento pojem někomu vysvětlit, tak ať ten někdo zví, že jde zcela logicky o zaměření na různé, převážně geometrické útvary.
Dál je všechno zbytečné rozvádět, jelikož ostatní informace naleznete u toho kterého druhu umění.

Divadlo
Keltské divadlo je pravděpodobně uměním, které naprosto svým provedením nepřipomíná divadlo dnešní Evropy. Je totiž známo, že Keltové měli sklony k abstrakci a z toho už vyvstává klasické keltské divadelní představení. Pokud je vám známo divadlo japonské, pak vězte, že jistá, byť samozřejmě vzdálená podobnost je zde zachytitelná. Pokud však neznáte japonské divadlo (takových lidí je asi menšina, ale nerad bych se dopustil diskriminace), tak je nutno si povědět, že abstrakce v divadelním umění je dána hlavně tím, že děj, monology a dialogy nejsou hlavním vyjadřovacím prostředkem. Přinejmenším stejně důležité jsou kostýmy, tance a podobné věci.
K ději lze snad ještě poznamenat, že v keltských hrách není zdaleka pravidlem. Pokud se však vyskytuje, je většinou dost složitý a propracovaný.

Literatura
O literatuře máme u Keltů ještě méně zpráv, než o divadle. Víme sice, že Keltové znali písmo, a proto předpokládáme následný rozvoj literárních aktivit, ale nálezy (tedy alespoň ty o kterých vím) k nám zatím příliš štědré nejsou. V podstatě můžeme mluvit pouze o klasických úředních záznamech, což je tedy ovšem "počteníčko".

Umění emailerské, šperkařské, kovářské a kovotepecké
Vyjmenovaná umění jsou právě ty oblasti lidské činnosti, ve kterých Keltové vynikali nad svými současníky nejvíce a ve kterých předběhli svou dobu o celá staletí. Jejich techniky byly totiž značne pokrokové a výrobky nanejvýše kvalitní. Na prvním obrázku zde totiž vydíme jakousi sponu, kterážto je vyvedena v poměrně značné kvalitě. Poměrně mne mrzí , že vám nemohu říct moc, přesněji nic, o technologii výroby, jelikož to je má slabá stránka. Uvítal bych proto mail nějakého znalce, případně odborníka, aby tato kapitola mohla být doplněna.
Přesto však můžete zatím mít to štěstí alespoň na příklady keltské tvorby.