Khenčhen Rinpočhe

03.05.2014 09:04

Ctihodný Khenčhen Trinley Paljor Rinpočhe se narodil v Tibetu v roce 1930 a je jedním z hlavních držitelů linie školy Kagju tibetského buddhismu. Khenčen znamená Velký Khenpo (učitel) linie.

Khenčhen Rinpočhe získal kompletní transmisi učení Karma Kagju od 16. Karmapy a k tomu hlavní učení ze školy Sakjapa tibetského buddhismu. Je retreatovým mistrem (Druponla). Retreat, který trvá tři roky, tři měsíce a tři dny je tradiční buddhistická praxe, která vede k rychlým pokrokům. Khenčhen Rinpočhe toto ústraní absolvoval třikrát. Do roku 1959 byl retreatovým mistrem Šesti jóg Naropy v hlavním klášteře Kagju  v Tibetu.

V roce 1972 jmenoval 16. Karmapa Khenčhen Rinpočheho osobním učitelem 4. Trungram Gyaltrul Rinpočheho. Od té doby spolu oba úzce spolupracují. V roce 1999 mu 17. Karmapa Thaje Dordže udělil titul Khenčhen (Velký Khenpo) Rinpočhe a jmenoval ho nejvyšším opatem klášterního řádu školy Kagjupa.