Khenpo Mriti

02.05.2014 09:03

Khenpo Mriti (Khenpo Tsültrim Gyamtso) vstoupil do kláštera v osmi letech. Pod vedením Šangpa Rinpočheho zde zahájil své studium základů buddhismu a jeho rituálů. Ve věku 14 let obdržel iniciace, čtená zmocnění a instrukce od lamy Kunkjab Rinpočheho (retreatového mistra v Tibetu), načež sám strávil čas v ústraní. V sedmnácti letech se začal věnovat logice a studiím filosofie, učil se také tibetskou gramatiku a historii. O devět let později obdržel od Šamara rinpočheho titul Khenpo. Dále prohluboval své znalosti s profesorem Sempa Dordžem a Khenpo Čödrak Rinpočhem. Ve stejné době také začal vyučovat na institutu Šri Diwakar v Kalimpongu, v Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (K.I.B.I.) v Dillí a v různých klášterech linie Karma Kagju. V současnosti je tajemníkem pro vyšší učení této linie. Kromě jiného vede také publikační projekty v Kalimpongu a má na starosti uznání K.I.B.I. jako univerzity na mezinárodní úrovni.