Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

15.06.2014 12:02

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe je nejvyšší držitel poznání kláštera Dordže Drak, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma. V Dordže Draku jsou uchovávany poklady terem Guru Padmsambhavy, které objevil Rigdzin Godem v roce 1366. Rigdzin Godem byl převtělením jednoho z nejbližších žáků Guru Rinpočheho. Z ukryté termy vznikla tradice Severních pokladů neboli Džangter. Třetí inkarnace Rigdzin Godema založil klášter Dordže Drak, odkud se nauky rozšířily do celého Tibetu a v současnosti i do ostatních zemí světa. Klášter v exilu v Indii se nachází ve městě Šimle v indických Himálajích.

Taklung Tsetrul Rinpočhe se narodil v roce 1926 v centrálním Tibetu. Brzy byl rozpoznán jako inkarnace slavného Ngok Čhoku Dordžeho. Předchozí vtělení v této linii reinkarnacií byly známé svou svou skromností a pílí ve studiu. Taklung Tsetrul Rinpočhe začal studovat dharmu ve věku pěti let v klášteře Taklung Tse. Ve věku osmi let byl pozván, aby se stal držitelem trůnu a dharmy v Dordže Draku. Poté studoval a osvojil si kompletní nauky této tradice. Pak působil nějaký čas jako Khenpo v Dordže Draku. V roce 1956 šel na pouť do Indie na oslavu 2500. výročí Buddhovy parinirvány, a poté se na chvíli vrátil do svého kláštera. Brzy však byl nucen opust Tibet a odejít do exilu. V současné době má bezpočet pozvání učit a předávat transmise ve významných centrech dharmy v Indii, Nepálu a Bhutánu. Na jeho transmise přichází mnoho praktikujících všech škol, neboť Jeho Svatost je pokládán za mistra rime, jehož realizace, učenost a duchovní kvality překračují omezení různých škol.