Kletba Pulsa diNura

18.08.2022 21:32

 

Pulsa diNura nebo Pulsa Denoura ( aramejsky : פולסי דנורא „Ohnivé rány“) je údajně starodávný kabalistický obřad, ve kterém jsou ničící andělé vzýváni, aby zablokovali nebeské odpuštění hříchů subjektu, které údajně způsobily všechny prokletí. Bible, která ho postihla, což mělo za následek jeho smrt. Je kontroverzní, protože byl údajně vzýván proti několika současným politickým osobnostem, včetně Yosefa Dajana proti Jicchaku Rabinovi před jeho zavražděním.

0. století byli harediští Židé v Jeruzalémě médii obviněni z toho, že přednesli kletbu proti lingvistovi Eliezerovi Ben Yehudovi . Neexistuje však žádný důkaz o provedení kletby před rokem 1948. 

V médiích se objevily nepodložené zprávy o kletbě, která byla přednesena proti archeologům a autorům.

Před zavražděním izraelského premiéra Jicchaka Rabina se objevily zprávy, že kletba byla přednesena proti němu. Dne 26. února 2012 udělala Tamar Yonah z Arutz Sheva rozhovor s Yosefem Dayanem , který se pod rabínským vedením podílel na Pulsa DiNura Jicchaka Rabina a Ariela Sharona . 

Avigdor Eskin , člen Gush Emunim ("Blok věrných"), tvrdil, že v noci 2. října 1995 recitoval následující zlořečení Pulsa diNura: 

Pokud jde o Jicchaka, syna Rosy, zvaného Rabin, máme povolení od andělů zkázy... zabít ho kvůli tomu, že podněcuje svatý lid a převádí Zemi Izrael na naše nepřátele...

Tomu předcházel podobný ceremoniál v Safedu. Rabin byl během měsíce zavražděn.

V červenci 2005 izraelská média bez uvedení zdrojů uvedla, že odpůrci izraelského stažení z Gazy recitovali Pulsa deNura na starém hřbitově v Rosh Pina a žádali „Anděla smrti“, aby zabil izraelského premiéra Ariela Sharona. O šest měsíců později Sharon prodělal dvě mozkové příhody a byl v kómatu a bojoval o život až do své smrti 11. ledna 2014. Většina analytiků to však spojuje s jeho věkem (77) a obezitou.

Dne 7. listopadu 2006 Edah HaChareidis řekl, že zvažuje uvalení kletby na organizátory pochodu Pride, který má pochodovat v Jeruzalémě dne 10. listopadu 2006. Armádní rozhlas poskytl rozhovor s rabínem Shmuelem Papenheimem, který oznámil: „Rabínský soud uspořádal zvláštní a diskutovali o umístění ‚pulsa denura‘ na ty, kteří se podíleli na organizaci pochodu.“ Papenheim, redaktor týdenního časopisu náboženské zastřešující organizace Haredi, dodal, že rabíni také zvažují umístění kletby „proti policistům, kteří bili Židy Haredi“. 

června 2021 The Times of Israel oznámily, že člen panelu ministerstva zdravotnictví, který radil ohledně očkování proti COVID-19 , dostal během procesu schvalování očkování dětí výhrůžky smrtí včetně Pulsa DiNura. 

Dne 10. června 2021 Naftali Bennett , vůdce strany Yamina a nominovaný premiér v nastupující vládě národní jednoty, údajně obdržel dopis, v němž se uvádí, že Pulsa DiNura proti němu byla uplatněna v roce 2013. Dopis byl nepodepsaný, ale údajně odkazoval na ultra- Ortodoxní rabíni. 

12. srpna 2022 ukrajinský židovský oligarcha Hennadiy Korban řekl, že provedl „ smrtící kletbu “ Pulsa Denura proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi .

 

.