Klid

06.04.2014 09:25
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

"Mistr si pletl sandály z trávy, když přišel žák a naléhal:

"Rád bych vaším ponaučením získal klid, bylo by to možné?"

"A komu jsi dal ten svůj?" ptal se ho mistr.

"Nikdy jsem žádný neměl," smutně odpověděl žák.

"A když ho budeš konečně mít, co si s ním pak počneš?" pokračoval mistr.

Žák neodpověděl, a tak mistr uvažoval dál:

"A co myslíš - ten, kdo si přeje klid, není náhodou on sám přímo tím klidem?"

"To by už přece nic nedělal, kdyby byl v klidu!" namítal žák.

Mistr se rozesmál.