Klimatické změny probíhají stále rychleji

10.05.2009 17:18

Přední světový ekolog a autor hypotézy Gaia o Zemi jako živém organismu profesor James Lovelock varuje před důsledky probíhajících klimatických změn.

Podle Jamese Lovelocka jsou dvě nedávné klimatické události varovným znamením, že se klimatické změny projevují mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Prvním znamením je prudké tání arktických ledovců v Grónsku, což zřejmě výrazně zvýší celosvětovou úroveň hladiny oceánů. Druhým znamením je loňská vlna veder v západní a střední Evropě v prvních dvou srpnových týdnech. Teplota v Británii tehdy překonala rekordních 100°F (přes 55,5°C). Vedra si vyžádala přes 20.000 obětí a to především mezi starými lidmi ve Francii, kde teploty zejména v noci vystoupily nejvýše.

Přední vědci, včetně týmu ze švýcarského Meteorologického ústavu, a Phil Jones, šéf výzkumného oddělení klimatu University of East Anglia, už od té doby prohlašují, že loňská vlna veder byla v rámci dosavadních dějin zcela neobvyklá a připisují ji přímo klimatickým změnám.

Mezi racionálně smýšlejícími vědci není sporu o tom, že šlo o první skutečně závažný případ projevu globálního teplování. Sdělovací prostředky se však místo toho soustředily na příběhy, v nichž popisovaly nedostatečnou péči francouzů o své vlastní důchodce.

Stejně alarmující je rozpouštění grónských ledovců, které podle měření probíhá "mnohem rychleji, než jsme očekávali". Lovelock to dokládá fotografiemi ze Severního pólu, kde jsou patrné proudy vod prýštící z tajících ledovců.

Zprává mezivládního fóra OSN o klimatických změnách v roce 2001 předpovídala globální zvýšení teploty během století o 5 až 8°C. Profesor Lovelock je ale přesvědčen o tom, že se věci odehrají mnohem rychleji, než v stoletém časovém intervalu. V minulosti převažovala tendence rychlost a intenzitu klimatických změn podceňovat. "Teď už začíná být jasné, že klimatické změny jsou mnohem vážnější, než jsme si kdy připouštěli a že se odehrávají mnohem rychleji, což představuje hrozbu pro budoucí generace a dokonce i pro samotnou civilizaci."