Klimatický systém se může zhroutit do deseti let

03.05.2014 17:09

Mezinárodní vědecká zpráva "Meeting The Climate Challenge" varuje před nevratným poškozením podmínek života na Zemi. V důsledku globálního oteplování může dojít už do deseti let ke zhroucení klimatického systému. Odborníci nevylučují, že se tak stane ještě dříve. Mnohé oblasti na planetě budou vystaveny extrémnímu suchu, zemědělská produkce bude znemožněna a lidé se budou potýkat s nedostatkem pitné vody. Svět budou obcházet smrtící pandemie a moře zaplaví rozsáhlé části pevniny.

Zprávu společně vypracovali britští, američtí a australští vědci sdružení do týmu s názvem "International Climate Change Taskforce". Hlavním poradcem týmu se stal šéf Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu Rakendra Pachauri. Zpráva s jasně časově vymezenou hrozbou prudkých klimatických změn je posledním varováním před tím, než "ekologická časovaná bomba" exploduje.

Bod zlomu podle zprávy nastane ve chvíli, kdy koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší stoupne na zhruba 400 ppm (ppm je jednotka, která vyjadřuje počet částic látky na 1 milion částic ostatních). V současné době dosahuje hodnoty 380 ppm a rychle se zvyšuje. Vědce znepokojuje hlavně rychlý nárůst v posledních letech. Zatímco v minulých desetiletích přibývalo oxidu uhličitého v průměru o 1,5 ppm ročně, v roce 2002 to bylo v meziročním srovnání o 2,08 a v roce 2003 už dokonce o 2,54 ppm více. Ještě na počátku 20. století činila koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 295 ppm. Do roku 1958 stouplo toto množství na 315 ppm.

Nezvratné změny by podle vědců nastaly v případě, pokud by se průměrná teplota zvýšila o dva stupně Celsia ve srovnání s hodnotami, které na Zemi panovaly před průmyslovou revolucí, tedy před dobou, než lidstvo začalo do atmosféry ve velkém množství vypouštět oxid uhličitý. Od poloviny 18. století se průměrná teplota zvýšila už skoro o jeden stupeň Celsia. Stačí tedy jediný stupeň navíc a vývoj klimatu se přehoupne do fáze, odkud nebude návratu. Globální oteplování od té chvíle ještě více zintenzivní a nebude už existovat naděje na jeho zastavení. Spustí se nekontrolovatelný proces s nedozírnými následky pro veškerý život na této planetě. Vysoké teploty zničí nebo vážně poškodí většinu světových korálových útesů, které slouží jako zásobárny nesmírného biologického bohatství a v neposlední řadě také jako přirozené bariéry chránící nízko položené ostrovy a části pevnin před zaplavením. Vysušeny a zničeny budou tropické deštné pralesy, především v Amazonii. Ledovce v Arktidě, Antarktidě a Grónsku začnou mizet doslova před očima. Systém cirkulace vodních proudů v Severním Atlantiku se rozpadne, Golfský proud, který ohřívá Evropu zmizí nebo zeslábne a změní svůj směr. Pochmurný katastrofický scénář vývoje podnebí se stane realitou.

Vědci varují, že člověk jako biologický druh se nebude schopen v tak krátké době, během níž změny nastanou, přizpůsobit novým drsným podmínkám. Není tedy pochyb o tom, že velká část lidstva je odsouzena k záhubě.

Autoři zprávy naléhavě vyzývají všechny státy světa v čele se skupinou G8, aby okamžitě začaly prosazovat opatření proti vzrůstu globálního oteplení.
 

Meeting The Climate Challenge
(Výzva klimatických změn)

Celou zprávu ve formátu pdf si můžete stáhnout zde (2,38 MB).

ORGANIZÁTOŘI ZPRÁVY

Stephen Byers, Labour Party, poslanec britského parlamentu, bývalý ministr dopravy
Olympia J. Snowe, Republican Party, americká senátorka za stát Maine

AUTOŘI ZPRÁVY (instituce)

The Institute for Public Policy Research, London (Institut pro výzkum veřejné politiky)
The Center for American Progress, Washington, D.C. (Středisko pro americký rozvoj)
The Australia Institute, Canberra (Australský institut)

AUTOŘI ZPRÁVY (jmenovitě)

Hon. Bob Carr MP (Austrálie)
Professor John P Holdren (USA)
Dr. Martin Khor Kok-Peng (Malajsie)
Nathalie Kosciusko-Morizet MP (Francie)
Dr. Claude Martin (Švýcarsko)
Professor Tony McMichael (Austrálie)
Jonathon Porritt CBE (Velká Británie)
Adair Turner (Velká Británie)
Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker MdB (Německo)
Professor Ni Weidou (Čína)
Hon. Timothy E Wirth (USA)
Cathy Zoi (Austrálie)

HLAVNÍ VĚDECKÝ PORADCE

Dr. Rakendra K. Pachauri, ředitel Mezivládního panelu OSN o klimatických změnách (IPCC)

DATUM PUBLIKOVÁNÍ ZPRÁVY

25.01.2005