Kolik obrazců v obilí nevytvořili lidé?

04.02.2017 14:52

 

První kruhy v obilí se začaly objevovat v Anglii někdy na počátku 70. let. Už tehdy mnoha skeptikům přišlo pozoruhodné, jak rychle se mění jejich kvalita – jako by se jejich autoři tenhle trik teprve učili. Nový fenoménem ale zaujal jak média, tak veřejnost; roku 1991 se ale přiznali jejich autoři. Byli to dva angličtí strejdové, Doug Bower a Dave Chorley, kteří se jednou po pár panácích rozhodli, že udělají něco mimořádného…

Dnes bývají označováni za jedny z největších umělců 20. století – sice to zní nadneseně, ale něco na tom je; jen málokdo dokázal svým uměním pokrýt takovou plochu a současně mít takový počet následovníků…

A že jich bylo a je! Kruhy v obilí se staly výnosným byznysem; řada lidí si díky nim dokáže solidně přivydělat. Jsou dnes často nosičem reklamy – a to rovnou několika způsoby: přímo velké korporace si nechávají vyrobit svá loga v polích. 

Kromě toho je povedený kruh v obilí úžasným magnetem na turisty. Sice se k tomu nikdy žádná radnice veřejně nepřiznala, ale jejich podíl na kruzích jako reklamě je víc než logický. I poměrně velký obrazec může v poli vzniknout za 3–4 hodiny, a to prakticky bez jakékoliv drahé techniky. Cena se tedy může pohybovat na stejné úrovni jako jeden billboard ve městě – ale účinek je rozhodně výrazně větší.

Dnes už existuje celá řada uměleckých skupin, které považují kruhy v obilí za zcela legitimní druh umělecké performance. Patří k nim například Circlemakers, kteří dokážou obrazce vytvářet extrémně rychle a současně přesvědčivě. Řada z kruhů ve výše umístěné galerii je právě jejich dílem. Podívejte se, jak rychle takové dílko vyrobí:

A pak tady máme úžasné Nizozemce z projektu ATLAS. Ti vytvořili například vůbec největší a technicky nejdokonalejší obrazec světa: motýlího muže. Když tento malý (vlastně velký, měří 530 x 450 metrů) zázrak spatřil světlo světa, objevila se celá řada tvrzení, že tohle už definitivně musí být vzkaz z vesmíru. Spekulovalo se o jeho smyslu a poselství: někteří tvrdili, že jde o podobu návštěvníků z vesmíru, jiní věřili, že má jít o symbol proměny člověka (housenka) na něco vyššího (motýl). Jenže pak géniové z projektu ATLAS zveřejnili video, kde ukázali, jak Motýlího muže stvořili.

Už od roku 1991, kdy se Bower a Chorley přiznali, že kruhy v obilí jsou jejich podvodem, se traduje poměr 20:80, tedy, že 80 procent obrazců je lidská práce, 20 procent je dílem někoho jiného. Nikdo to nepotvrdil ani nevyvrátil, ale u žádného kruhu nebyla pozorována výjimečná aktivita neznámých sil ani létajících talířů nebo něčeho podobného…

Například v Africe existují kruhy v trávě, jejichž původ vědci zatím nebyli schopní rozumně vysvětlit, byť hypotéz mají hodně.