Konstituční monarchie

10.01.2015 11:19

Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které je moc panovníka stanovená a omezená ústavou (z lat. constitutio - ustanovení, ústava). Respektuje zvoleného nebo dědičného monarchu jako hlavu státu. Moderní konstituční monarchie většinou uznávají systém „trias politica“ neboli rozdělení moci, kde je monarcha buď hlavou moci výkonné nebo má pouze roli představitele. Má-li monarcha absolutní moc, hovoříme o absolutní monarchii. Vliv vlády a právní systém se v takovém druhu monarchie od konstituční monarchie značně liší, a to ve prospěch monarchy.

V konstitučních monarchiích, které jsou reprezentativními demokraciemi, např. ve Spojeném království, je suverenita představována hlavou státu, nikoli premiérem, který stojí v čele vlády, a jehož moc se odvozuje přímo nebo nepřímo z voleb.

Některé parlamentní monarchie bývají uváděny jako konstitučně-parlamentní, protože panovnická moc je na pomezí těchto typů monarchie, ale většina těchto monarchií má blíže k parlamentní monarchii (především Spojené království a země Commonwealth realm).