Kontraindikace akupunktury

27.10.2013 09:21

 

Akupunktura je kontraindikována vždy tam, kde by její účinky zastřely obraz probíhajícího dosud nediagnostikovaného onemocnění (bezvědomí nejasného původu, akutní příhody v dutině hrudní a břišní, syndrom kaudy aj.). V takových případech je možno použít akupunkturu jen jako součást první lékařské pomoci. U bolestivých stavů je akupunktura kontraindikována tehdy, je-li bolest indikátorem onemocnění nebo zhoršení stavu. Kontraindikováno je rovněž léčení psychotických stavů zvláště s motorickým neklidem s výjimkou léčení těchto stavů psychiatrem-akupunkturistou


Kontraindikace akupunktury vycházejí ze všeobecných zásad platných v lékařských oborech.


1) absolutní

 • akutní stavy nejasné etiologie a patogeneze před stanovením diagnózy, zejména akutní bolesti a infekce, náhlé břišní příhody, infarkt myokardu apod.
 • krvácivé stavy, hemofilie (platí jen pro jehlovou akupunkturu)
 • kachexie, vyčerpání organismu
 • individuální nesnášenlivost
 • akutní psychóza s psychomotorickým neklidem, opilost

Dále jsou zakázány (absolutně kontraindikovány) některé oblasti a body:

 • nádorově změněná tkáň
 • ozářená tkáň
 • pupek, mamila
 • během těhotenství (mimo vedení při porodu) jsou zakázány lokální body v oblasti břicha a dolních zad podle pokročilosti gravidity a některé vzdálené body (např. LI 4, Sp 1, 4, 6, G 21, AT 26a - talamus dle Nogiera aj.)

2) relativní

 • ireverzibilní patologie, zhoubné nádory (mimo symptomatickou terapii)
 • těžké formy interních nemocí (např. diabetes mellitus, komata aj.)
 • ozáření (rtg), chemoterapie - nutno počkat půl roku až rok
 • lokální: kožní, zvl. infekční nemoci, varixy, tromboflebitidy, zranění, fraktury atd.
 • nepříznivá interakce s léky: cytostatika, tyreoid. hormony, kortikoidy

Pozn.: abstinenční stav po narkoticích - hyperalgézie - lze úspěšně ovlivnit elektroakupunkturou.

 

Komplikace akupunktury

Nebývají časté. Mohou vzniknout i po akupunktuře provedené lege artis. Komplikace jehlové akupunktury a jejich řešení:

 • mdloba: vytáhnout jehly, horizontální poloha, zvednout nohy, sedícímu pacientu vtlačit hlavu mezi kolena
 • zablokování jehly okolními strukturami: vyčkat, pomasírovat okolí, elektropunktura, magnet
 • ohnutí jehly: opatrně vytáhnout ve směru ohnutí
 • zalomení jehly: vytáhnout jehlu pinzetou, chirurgicky
 • hematom: jemný tlak na místo vpichu nebo masáž, event. Priessnitzův obklad lokálně
 • nepříjemný pocit z hyperstimulace: masáž místa vpichu, moxa
 • bolest po vpichu
 • prudká reakce na léčbu: pozor u hypertoniků a diabetiků
 • změna příznaků nemoci, zhoršení stavu pacienta
 • Některé komplikace jsou důsledkem chybné techniky (akupunktura byla provedená non lege artis):
 • infekce: prevencí je řádná sterilizace jehly a dezinfekce místa vpichu
 • poškození vnitřních orgánů, nervových svazků a velkých cév
 • zapomenutá jehla

 

Komplikace přidružených akupunkturních technik

Moxování: Popáleniny kůže, přehřátí organizmu
Laser: Bolesti hlavy, závratě, pocení, nauzea, tachykardie (kardiostimulátor!), popáleniny (vysoká intenzita), poškození zraku nebo katarakta (aplikace přímo do oka)
Elektroakupunktura: Tachykardie, arytmie (dráha elektrického proudu nesmí křižovat srdeční krajinu)

 

Zdroj: https://akp.tre.cz