Krátké obětování mandaly

15.06.2014 12:16
sa ži pö kji džug šing me tog tram
Země je skropena vonnou vodou, poseta květy,
 
ri rab ling ži ňi de gjen pa di
zdobí ji hora Méru, čtyři kontinenty, Slunce a Měsíc.
 
sang gje žing du mig te phul wa ji
Vnímám to vše jako buddhovské pole.
 
dro kün nam dag žing la čö par šog
Kéž díky této oběti všechny bytosti dosáhnou čistých zemí.