Křivoklát

11.08.2012 17:27

 

 

Hrad Křivoklát, pyšnící se v hustých lesích, má bohatou minulost a skrývá mnoho prastarých tajemství. V dobách císaře Rudolfa II. bylo ve věži Chuderce vězněno mnoho alchymistů, jako Edward Kelley nebo Jeroným Makovský z Makové. Některým se podařilo ze žaláře utéci a jiní tu našli konec svého života.

Pod hradem jsou podle pověsti, stejně jako pod mnoha a mnoha dalšími, tajné podzemní chodby, které snad skrývají poklady.

Však přenesme se do doby našeho nejslavnějšího panovníka, krále a císaře Karla IV. Za těch časů byl Křivoklát sídlem královského lovčího. Kolem hradu jsou dodnes nádherné husté lesy, a proto se zde sjíždělo mnoho šlechticů, milujících lov.

Císař Karel IV. tenkrát nařídil manskou povinnost pro okolní vesnice a městečka. Všichni museli do lesů kolem hradu nasazovat zpěvné ptactvo.

Císař tak přikázal na počest své první ze čtyř žen, Blanky z Valois, která povila prvorozenou dceru. Karel měl malou princeznu velice rád, a proto si přál, aby již od útlého věku naslouchala líbeznému zpěvu ptáků.

Cestičce pod hradem se v těch dávných dobách počalo říkat Slavičí stezka. Na stromech kolem ní hnízdilo nejvíce ptáků, kteří prozpěvovali od rána do večera.

Malá princezna se tam opravdu ráda často procházela v doprovodu své maminky a chůvy. Zvědavě zakláněla hlavu a udiveně mrkala očkama, když pozorovala maličké ptáčky, kteří na jaře nemotorně opouštěli svá hnízda a pokoušeli se poprvé létat.