Kucchivikara-vatthu - Mnich s úplavicí

11.04.2009 09:38

Vinaja (sbírka řádových pravidel), Mahavagga VIII.26.1-8

Volný překlad z CD „Access To Insight“ Petr Pavlík
I stalo se jedenkrát, že jistý mnich byl nemocný úplavicí a bezmocně ležel na zemi, zanedbaný ve svých výkalech. Tehdy Vznešený obcházel příbytky mnichů, provázen svým služebníkem Ánandou. Když vešli do mnichova přístřešku a zjistili, v jak zbědovaném je mnich stavu, Vznešený se tázal:

„Jaká je tvoje nemoc, mnichu?“

„Mám úplavici, vznešený pane.“

„Ale máš přece někoho, kdo se o tebe postará?“

„Nemám, vznešený pane.“

„Nemáš? Jsou tu tedy zajisté ostatní mniši, aby se o tebe postarali.“

„Proč by se o mě, pane, museli starat? Já se také o ně nestarám.“

Vznešený oslovil ctihodného Ánandu:

„Jdi a dones vodu, Ánando. Nezbývá, než abychom tohoto mnicha umyli sami.“

„Jak říkáš, pane,“ odpověděl ctihodný Ánanda a přinesl nádobu s vodou.

Vznešený pak zvolna a pozorně poléval nemocného vodou, zatímco ctihodný Ánanda ho šetrně omýval. Potom ho společně uchopili za ramena a za nohy, zvedli ho a uložili ho na lůžko.

Toho dne Vznešený, pohnut onou událostí, nechal shromáždit přítomné mnichy a tázal se jich:

„Zdalipak je mezi vámi mnich nemocný úplavicí?“

„Ano, vznešený pane, máme tu jednoho.“

„A jak to, že se o něj nikdo nepostará?“

„Neudělal, pane, nikomu nic dobrého, stará se jen o sebe.“

„Mnichové! Vždyť tu nemáte ani matku, ani otce, ani nikoho blízkého, kdo by se vás postaral. Pokud se vy nepostaráte o druhé, kdo se pak postará o vás? Kdokoli z vás by byl ochoten posloužit mně, stejně tak by měl být ochoten posloužit i komukoli jinému.

Pravda, může se stát, že postarat se o někoho je skutečně těžké. Sám si zhoršuje svou nemoc, neví, co všechno mu škodí, nebere léky, nesvěří se, co ho trápí, nebo o tom říká něco jiného, špatně snáší bolest. Ne každý mu také dokáže účinně pomoci: sám si plete léky, nezná dobře pacientovu chorobu, záleží mu spíš na vlastním pohodlí, nesnáší pohled na nečistotu, či nemá dostatek odvahy, aby se nemocného ujal, dal mu svou naději a v příhodnou dobu ho potěšil slovy spásné dhammy.

Mnichové! Přesto od této chvíle ať se již nestane, aby se nikdo nepostaral o nemocného mnicha, dokud se neuzdraví. Má-li učitele, ať je to jeho učitel, má-li žáka, ať je to jeho žák, a to tak dlouho, jak trvá jeho život. Není-li tu takový, ať je to jiný žák onoho učitele, a když ani ten tu není, musí se postarat celá svatá sangha, celé společenství mnichů, jinak bychom všichni nesli vinu, za kterou je třeba se zodpovídat.“