Levité

04.10.2015 11:26

Kmen Izraele, pojmenovaný po Lévim, synovi Jákobově, zastával na cestě pouští kněžskou službu a zůstal po záboru země bez kmenového území, aby mohl nadále vykonávat posvátnou službu.