Lichnice

15.08.2014 18:05

 

 

V místech, kde dnes najdeme jen smutné zříceniny, stával v dávných dobách velký královský hrad. Nedaleko trosek roste do dnešního věku mohutný dub, ke kterému se váže i následující pověst.

Na Lichnici žil před mnoha a mnoha lety krutý Mikuláš Trčka z Lípy se svou krásnou a hodnou ženou Kateřinou. Tehdá se poddaným vedlo tuze špatně a stejně tak Mikulášově ženě. Mikuláš nebyl jen krutým pánem, ale i manželem. Když se snažila Kateřina poddaným ulehčit život, stihl ji vždy krutý trest.

Jednoho dne přinesl Kateřině rytíř Vilém dopis od Mikuláše, který musel náhle opustit vlast a odjet do Uher. Jakmile rytíř Kateřinu spatřil, okamžitě se do ní zamiloval. Po několik dní se snažil být paní stále nablízku. Kateřina však byla svému muži bezmezně věrná a odolávala Vilémovým návrhům. Až poslední den před odjezdem svolila ke schůzce u starého dubu v podhradí.

Byl letní den, jen vlahý, teplý větřík čechral Kateřině vlasy, když přicházela na místo smluvené schůzky. Však jen krátce se paní s rytířem veselila. Mikuláš se vrátil ze své daleké cesty dříve a zastihl svou ženu s Vilémem.

Mikuláš se tehdy velice rozohnil. Svou ženu přikázal na hradě zaživa zazdít a rytíř přišel za svůj podlý čin o život v rukou kata...