Linie Kagju

17.04.2010 12:26


Škola Kagjupa je známá především svým důrazem na meditační praxi. Vznikla díky indickému mistru Tilopovi a rozšířila se v celých Himalájích včetně Tibetu. V současné době je buddhismus linie Kagju praktikován po celém světě.

 

Tilopa
Linii Kagju založil velký jogín Tilopa, který žil v severní Indii někdy kolem 10. století našeho letopočtu. Tilopa obdržel čtyři zvláštní transmise (T:bka-babs-bzhi) a zdokonalil je. Přestože  ne všechny historické prameny se shodují na identitě mistrů spojených s každou z těchto čtyř transmisí, nejobvyklejší výklad říká, že jejich zdroje jsou tyto:

Původ čtyř zvláštních transmisí
První z těchto čtyř přišla od Nágárdžuny a tvoří ji dvě tantry, ‚Sangwa Dupa Tantra‘ (Skt. Guhyasamaya) a ‚Denshi Tantra’. Také zahrnuje praxe nazývané ‚Iluzorní tělo‘ (T: sgyu-lus) a ‚(T: pho-ba).

Druhá zvláštní transmise přišla od Nakpopy a zahrnuje tantru nazvanou ‚Gyuma Chenmo‘ (Skt: Mahamaya) a praxi  ‚Vědomého snění‘ (T: rmi-lam).

Třetí zvláštní transmise přišla od Lawapy. Obsahuje ‚Demchok Tantru‘ a praxi ‚Jasného světla‘ (T: od-gsal).

Čtvrtou předal Khandra Kalpa Zangmo a v ní je tantra známá jako ’Gyepa Dorje‘ (Skt: Hevajra) a praxe ’Tummo’.

 

Naropa
Mistr Tilopa předal čtyři zvláštní transmise Naropovi, který je systematizoval jako Šest jóg Naropy. Ty jsou považovány za ústřední téma linie Kagju.

 

Marpa
Naropa předal své vědomosti Marpovi, velkému překladateli, který cestoval z Tibetu do Indie, aby získal instrukce a po návratu do Tibetu šířil učení Dharmy.

 

Milarepa
Jeho student Milarepa se stal jedním z největší tibetských jogínů. Díky vytrvalosti v praxi Mahámudry a Šesti jóg Naropy dosáhl hluboké realizace absolutní podstaty skutečnosti.

 

Gampopa
V Milarepově transmisi pokračoval Gampopa, lékař z Dagpa. Gampopa studoval tradice Kadampy, což je postupná cesta, která zahrnuje takzvaná učení Lam Rim. Poté , co se setkal s Milarepou, dosáhl pod jeho vedením realizaci absolutní reality. Založil řadu klášterních institucí, předával mnoho učení a získal mnoho žáků.

 

Karmapové
Byl to první Karmapa, Dusum Khyenpa, kdo od Gampopy dostal kompletní transmisi Mahámudry. Zároveň zahájil linii Karmapů, která pokračuje dodnes.

Gyalwa Karmapa je duchovní vůdce linie Karma Kagju. Reprezentuje nejstarší linii vědomě reinkarnovaných tibetských  buddhistických mistrů, která se datuje do 12. století. Současný Karmapa, Trinley Thaye Dorje, je sedmnáctý Karmapa.

 

Šamarpové
První Šamarpa, Khedrup Drakpa Senge (1283-1349), byl hlavním žákem třetího Karmapy, Rangjung Dorje. Rangjung Dorje mu předal rubínově červenou korunu a titul Šamarpa a vytvořil tak druhou linii reinkarnovaných lamů v tibetském buddhismu. Takto naplnil předpověď druhého Karmapy, Karma Pakšiho, který řekl „Příští Karmapové se budou manifestovat ve dvou formách“. Když čtvrtý Karmapa, Rolpe Dorje, navrátil červenou korunu druhému Šamarpovi, zopakoval přepověď Karma Pakšiho a řekl: „Ty jsi tou jednou manifestací a já jsem tou druhou. Proto zodpovědnost udržovat kontinuitu učení linie Kagju leží stejně na tobě jako na mě.“

Současný (čtrnáctý) Šamarpa je  Mipham Čhökji Lodrö, narozený v Derge v Tibetu v roce 1952. Ve věku čtyř let byl rozpoznán svým strýcem 16. Karmapou. Po smrti 16. Karmapy v roce 1981 rozpoznal Šamarpa 17. Karmapu Thaye Dorje v roce 1994. 14. Šamarpa v současné době sídlí v Indii.

 

Čtyři hlavní školy Kagju a osm větví
 

Čtyři žáci Gampopy založili čtyři hlavní školy Kagju:

■Babrom Kagju založil Babrom Dharma Wangchuk
■Pagdru Kagju založil Phagmo Drubpa Dorje Gyalpo
■Tsalpa Kagju založil Shang Tsalpa Tsondru Drag
■Kamtsang Kagju, také známou jako Karma Kagju, založil Karmapa Dusum Khyenpa.
 

Osm větví Kagju vzniklo ze školy Phagmo Drubpy, který byl žákem Gampopy:

■Taglung Kagju
■Trophu Kagju
■Drukpa Kagju
■Martsang Kagju
■Yerpa Kagju
■Yazang Kagju
■Shugseb Kagju
■Drikung Kagju
 

Tyto čtyři hlavní linie jsou někdy nazývané jako hlavní, protože pocházejí přímo od Gampopy, zatímco větve se někdy označují jako menší linie, protože pocházejí od Gampopova žáky Phagmo Drubpy. To však nezohledňuje instrukce, které obsahují – ty jsou v tomto ohledu rovnocenné.

V současné době zůstává mezi liniemi Kagju rozšířená pouze linie Karma Kagju. Mezi osmi větvemi linie Kagju existují jako samostatné již pouze  linie Taglung, Drukpa a Drikung Kagju.

V rámci každé linie lze rozlišit několik transmisí. Všechny hlavní buddhistické tradice v Tibetu mají nicméně linii slibů Pratimoksha a linii slibů Bodhisattvy.