Lipnice nad Sázavou

15.08.2014 18:03

 

 

Na skále uprostřed hlubokých lesů ční mohutný hrad Lipnice nad Sázavou. Na hradě jsou dodnes uchovány staré kachle, zobrazující draka s propletenými krky a jiné podivuhodné výjevy. Snad se zde kdysi dávno někdo setkal s drakem. Kdo ví?

Však tajemství ukrývá i skála, na které hrad stojí. Za dávných časů se zde těžilo stříbro a po mnoha a mnoha letech byl tady nalezen stříbrný kůň.

Jednoho dne procházel krajem kolem Lipnice pocestný. Cizinec již byl tuze unavený, když spatřil věž, vypínající se nad vrcholky stromů. Šel tedy směrem k věži, ale v lese zbloudil.

Na kraj se již snášel večer, když cizinec přicházel ke hradu. Soumrak nebyl však tak poklidný jako obvykle, nebe hrozivě zčernalo, přicházela bouře.

Náhle začalo prudce pršet a pocestný se chtěl rychle ukrýt.

Zakrátko byl zachráněn, právě v okamžiku, kdy se ozval strašlivý hrom, nalezl otvor ve skále. Ukryl se tedy uvnitř a vyděšeně se díval na blesky, protínající těžké, temné mraky.

Dlouho déšť neustával a pocestný ulehl ke spánku. Nespal klidně, bouře stále běsnila a k ránu se již muž probudil docela. Nevěděl však co má dělat, rozhlížel se kolem sebe a tu si povšiml chodby vedoucí do hlubin ve skále.

Kráčel stále dál a dál a náhle před sebou spatřil stříbrného koně. Dlouho si prohlížel třpytící se stříbrné zvíře. Vypadalo jako živé, jen se pohnout.

Když se cizinec vynadíval na poklad, který našel, vyšel ven ze skalní jeskyně a vydal se na hrad. Tam pánovi pověděl, co viděl v nitru skály. Pán se velmi podivil a za okamžik již následoval neznámého cizince v cestě do skály. A vskutku, před muži se leskl stříbrný kůň.

Hradní pán neměl o takovém pokladu ani ponětí. Cizinci se bohatě odměnil za pomoc a koně nechal z jeskyně odvézt na Vyšehrad. Tam je prý uložen s ostatními zemskými poklady v podzemní síni.