Magie chaosu

15.08.2015 19:22

Chaos magie je forma magie, která byla poprvé formulována ve West Yorkshire, v Anglii, v 70. letech 20. století. Mnoho praktikujících stoupenců této formy veří, že pomocí různých technik, často připomínajících postupy západní ceremoniální magie anebo novošamanismu, mohou změnit subjektivní vnímaní a i objektivní realitu.

 

Dějiny tohoto magického směru začínají u výtvarníka a mystika Austina Osmana Sparea, který se od mládí věnoval rozvoji svých magických idejí. Krátký čas byl členem Crowleyho řádu Argenteum Astrum. Po čase tento řád opustil a začal se magii věnovat samostatně. Velká část z jeho teorie a praxe položila základ pozdější chaos magie. Spare, mimo jiného, vyvinul způsob použití sigil a stavu gnoze, při které se sigila aktivují. V současnosti tvorba většiny sigil opakuje Spareovu techniku, která zahrnuje: 

  1. sestavování fráze, vyjadřující magický záměr 
  2. vynechání znásobených písmen 
  3. vytvoření grafického znaku, skladajícího se z ostatních písmen fráze. Ten tvoří znak sigila. Ačkoliv Spare zemřel ještě než se chaos magie rozšířila, mnoho lidí ho považuje za jejího otce.

Po Spareově smrti mágové dále pokračovali v experimentech za hranicí tradiční magie. Experimentovaní bylo ovlivněné několika faktory, jakým byl např. určitý protipohyb (např. hnutí hippies) v kultuře 60. a raných 70. let 20. století; rozsáhlé publikovaní materiálů s tématikou magie samotnými magickými autoritami (např. Aleister Crowley nebo Israel Regardie); vliv diskordianismu a Roberta Antona Wilsona; nebo popularizování magie hnutím Wicca.

Roku 1976 se Peter J. Carroll setkal s Rayem Sherwinem v Deptfordu. Táto udalost je považována za moment zrození chaos magie.O dva roky později Carroll se Shrewinem založili chaosmagickou organizaci Illuminates of Thanateros (IOT). Carrollova kniha Liber Null (1978) dále teoreticky rozvinula novou větev magie. Toto Carrollove dílo, spolu s další jeho knihou Psychonaut (1981), jsou důležitými informačními zdroji o chaos magii. V současnosti chaos magia patří mezi nejméně početné organizované větve magie.