Maitreya

11.10.2014 12:36

Známý rovněž jako Buddha budoucnosti, Budoucí Buddha, Pán Maitreya, Pán Maitreya Maítri, Šfastný Buddha, Hoteí, Smějící se Buddha, Maitreya Buddha, Miroku-Bosatsu.

Historici se na osobě Maitreyi neshodnou. Mnozí učenci se domnívají, že se jednalo o mnicha jménem Sthiramati, který projevoval velký soucit a laskavost k jiným. Říká se, že Sthirama­ti chtěl natolik učinit každého šťastným, že dostal jméno Maitre­ya, což znamená „Milující."

Někdy je však nazýván Hotei, což byl mnich z doby dynastie T'ang, proslulý tím, že rozdával dětem cukroví. Čínští buddhis­té věří, že Hotei byl jednou z Maitreyových vtělení. Další se domnívají, že se Maitreya vtělil za času Kršny jako slavný Riši, o němž se píše ve védách, a také v době pozemského života Gautamy Buddhy.

V  některých částech buddhistického světa se věří, že Maitreyia je bóddhisattva (osvícený), který je nástupcem Gautamy Siddharthy jako budoucí Buddha. Často je znázorňován jako usmívající se Buddha s vystouplým břichem nazývaný „Smějící se Buddha."

Existuje proroctví podle kterého v době mezi 4000 až 5000 lety poté, co Gautama Buddha opustil fyzické tělo a buddhismus bu­de potřebovat novou jiskru, se na Zemi znovu objeví Maitreya v lidské podobě. Maitreya pak bude učit lidstvo vlastním příkla­dem a nakonec nahradí Gautamu Buddhu jako skutečný Buddha.

V  kruzích New Age je nazýván Pán Maitreya a je pokládán za člena Velkého bílého bratrstva, společně s Ježíšem, Saint-Germainem a archandělem Michaelem. Říká se, že je mistrem šestého světelného paprsku osvícení a vzestupu.

Maitreya řekl, „Smích je posvátný. Smějte se více, hrajte si více a zpívejte více, abyste se sladila se světem přírody. Dokonce i pobruko­vání dostane váš vibrující akord ven, kde se smísí s vesmírem a celým lidstvem. Hudba je dar, který nám všem věnoval ten, který je Vším. Samotná nirvána je píseň, tanec a hra. Radujte se z rozvíjení tohoto velkého muzikálu, kterému říkáte "život". K osvícení vás nepřivede sna­ha, ale přiletíte k němu na křídlech smíchu a zpěvu.

Přijde den, kdy znovu zavládne radost. Nirvána je radost a bezsta­rostný smích. Když se smějete, jste nejvíce spojení s Nekonečnem, pro­tože dech, který vydáváte ve smíchu je ten, který je Vším. Srdce překy­pující radostí, veselím, hravostí a smíchem je srdce plné esence nirvány. Buďte věčně jako dítě a nestarejte se o předky ani o stvoření - to vše je uzavřeno v neprodyšné a zabezpečené komoře, do které se nic nedostane a kterou nelze zničit. Samotný život je věčný a plný radosti.

Zaměříte-li mysl na zábavu, soustředíte se na přítomný okamžik, zachytíte všechny chutě tohoto okamžiku a zjistíte, že je lahodně slad­kým a šťavnatým ovocem. Budete zakoušet příjemné chuťové zážitky, protože život je hostina a slavnost. A stejně jako u bufetu, kde si nabí­ráte z různých mís, abyste zkušeností zjistili, co vám chutná a co niko­liv, musíte nabýt i poznání prostřednictvím širokého rozsahu zkušenos­tí. Můžete si pak vybírat, co si dáte na talíř a co se vám dostane do žaludku. Mějte z tohoto procesu potěšení a nebojte se zkoušet a ochut­návat nové možnosti, které se vám nabízejí.

Smích je nejlepším lékem ze všech, berete se příliš vážně, a proto neznáte tajemství harmonie na této planetě: žít v radosti. Proto dnes vyhledejte deset lidí, kteří se neusmívají, a postarejte se o to, aby se roze­smáli. Takto zapálíte deset svíček a vnesete do tmy trochu světla."

Pomáhá:
    * s radostí
    * se smíchem a smyslem pro humor
    * s láskyplností
    * s mírem a klidem, světovým a osobním
 
INVOKACE

Představte si Smějícího se Buddhu nebo se dívejte na jeho obrázek  s jeho širokým úsměvem, rozevřenými pažemi a vyční­vajícím bříškem. Vyzařuje naprosté uvolnění a blaho ze smíchu. Představte si, že mu hladíte bříško a cítíte, jak jsou jeho smích a radost „nakažlivé." Snad zjistíte, že se sami usmíváte, chichotá­te nebo dokonce řvete smíchem. Všimněte si, jak se vaše srdce plní vřelou láskou, klidem a pocitem bezpečí.

V duchu vysvětlete Maitreyovi, jaká situace nebo vztah vás trápí, a všimněte si, s jakou dychtivostí vám pomůže zbavit se úzkosti. Přislíbí pomoc, ale s podmínkou, že budete nepřetržitě sledovat, co vás trápí, a okamžitě se na něho obrátíte se všemi problémy. Pocítíte, jak vám spadne břímě z ramen, a budete vědět, že se nemáte čeho bát.

Jakmile Maitreya odejde, podívejte se na nějakou veselohru, přečtěte si nějakou humoristickou knihu nebo si vyprávějte s ka­marádkou legrační historky. Pak mu sdělte, že jste vyřešili pro­blém pomocí hry, smíchu a komiky.