Málá

02.05.2014 08:35

Jelikož je růženec považován za atribut božstva, bude o něm zmínka jinde. Uveďme alespoň některé druhy ozdob krku vztahující se ke zvláštnímu aspektu božstva. Především u bohyň lze spatřit množství odlišných tvarů: vedle sebe seřazeny drahokamy, ratnamálá, květy, vanamálá, perly nebo korálky, kterým se jednoduše říká málá. Neobyčejná ozdoba krku s velkými ve zlatu uloženými drahokamy znamená přívětivý aspekt bohyně. Postupně se tento řetěz (phalakáhára) neustále prodlužoval, až opatřen těžkým přívěskem dosáhl břicha (lambaka). Následovníci různých hinduistických sekt věří, že moc daného boha spočívá v jeho řetězu. Tak ochraňuje Indrův řetěz toho, kdo ho nosí, a pomáhá mu vítězit na bojovém poli. Podle řetězů obětovaných božstvu, nebo které věřící sám nosí, lze rozpoznat sektu, ke které věřící patří. Následovníka Višnua lze poznat podle řetězu z květů. V oblibě jsou také řetězy z rozličných druhů semen (rakša nebo rudrákša), přičemž počet podélných drážek na semínku určuje, kterému božstvu nebo principu je řetěz zasvěcen.