Karmapa khjenno

06.07.2014 09:03

Rozhovor s khenpem Ccheringem

 

Otázka: Khenpo, jaký je původ manter?

Odpověď: Mantra je krátké sanskrtské slovo s velmi hlubokým významem. Mantry představují požehnání a přání všech buddhů a bódhisattvů. Každý buddha nebo bódhisattva činí zvláštní přání a ta se objevují ve specifické formě a za určitých podmínek se manifestují. Někdy na sebe vezmou podobu slabik jako mantra. Například mantra Milujících očí (tib. Čänräzig) "Óm Mani Päme Hung" vznikla ze zásluh nahromaděných Čänräzigem v průběhu nesčetných kalp. Čänräzig dosáhl osvícení a přál si, aby na sebe plody jeho zásluh vzaly formu slabik, které by mohly všechny bytosti snadno používat.

Karmapovu mantru, "Karmapa khjenno" [vysl. čeno], předal 8. Karmapa Mikjö Dordže. "Karmapa khjenno" není sanskrtsky, ale tibetsky. Protože jsou však tyto slabiky nabity duchovním vlivem Karmapy, můžeme je používat jako mantru.

Můžeme říct, že mantra je pojítkem mezi čistým tělem a čistou myslí?

Mantra je metoda, která zvyšuje hloubku a stabilitu meditace. Myslím si, že mantry jsou nejlepším způsobem jak stabilizovat meditaci. Když soustředěně recitujete mantru, je to meditace i velké hromadění zásluh a očišťování negativit. Opakování mantry je velkým zdrojem prospěchu.

Je nějaký limit počtu opakování manter, jež je třeba odříkat?

Počet opakování manter nemá žádný limit. Když například provádíme přípravné praxe, je nutné odříkat určitý počet, v tomto případě 111 111. Ale to není limit vaší praxe. Dokud nedosáhnete osvícení, stavu buddhy, měli byste v praxi pokračovat. Limitem je dosažení osvícení.

Proč existují různé druhy manter, jako např. mantra Milujících očí, Amitábhova nebo Karmapova? Všichni jsou buddhové, nejsou snad tedy jejich činy identické?

Jsou dva různé aspekty toho, jak buddhové a bódhisattvové pomáhají lidem: hněvivý aspekt a mírný aspekt. Existují klidné mantry pro mírnou aktivitu a hrozivé mantry pro hněvivou aktivitu. To je důvod, proč existují různé druhy manter. Člověk pak použije jednu nebo druhou, podle potřeby, v závislosti na typu aktivity, kterou chce zapojit.

Když recitujeme mantru "Karmapa khjenno", jaký je její význam a cíl pro praktikujícího?

Tuto mantru odříkáváme proto, abychom odstranili utrpení a dosáhli osvícení ku prospěchu všech bytostí. Tato mantra "Karmapa khjenno" doslova znamená: "Karmapa ví všechno". Protože Karmapa zná všechny potřeby bytostí, může nám díky síle svého soucitu a síle své osvícené mysli splnit naše přání, když vyslovíme jeho mantru. Když tedy opakujeme jeho mantru, tak ve skutečnosti říkáme: "Protože Ty jsi vševědoucí buddha a protože víš, že trpíme, přišel jsi na tento svět pro naše vlastní dobro a proto, abys nás vysvobodil z tohoto utrpení."

Musíme provést určitý počet opakování této mantry, abychom skutečně dosáhli výsledků?

V tomto případě je důležitější kvalita než kvantita! Jestliže provedete velký počet opakování mantry "Karmapa khjenno", aniž byste měli čistou mysl, dobrou motivaci nebo aniž byste mysleli na to, co děláte, bude užitek omezený, protože i vaše motivace a koncentrace je omezená. Naproti tomu, i když mantru "Karmapa khjenno" zopakujete jen párkrát, ale s dobrou motivací a dobrou koncentrací, tak z toho vzejde opravdu velký prospěch.

Khenpo Cchering je jedním ze starších khenpů v Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (KIBI) v Novém Dillí v Indii.

 

překlad: Vladimír Pleva