Mayská mytologie

20.08.2016 22:20

 

Mayská mytologie je část mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích hlavní role. Ostatní části mayské ústní tradice (jako příběhy zvířat a spousta mravoučných příběhů) správně nenáleží do oblasti mytologie. Ačkoliv různé kmeny Mayů měli odlišnou kulturu, politiku a více méně i jazyk, většina náboženských znaků zůstávala stejná.

Nejstarší mýty pocházejí z 16. století a byly nalezeny v historických pramenech z guatemalské vysočiny. Nejdůležitější z těchto pramenů je epos Popol Vuh, ten je rozdělen na čtyři knihy, každá pojednávající o vlastním tématu: stvoření a počátky světa, dobrodružství dvou hrdinných dvojčat v Xibalbě a původ lidí a kukuřice, historie kmene Quiché a seznam králů. Druhým významným pramenem jsou knihy Chilama Balama pocházející od yucatánských Mayů. Nejznámějšími z nich jsou Kniha Chilama Balama z Chumayelu a Kniha Chilama Balama z Tiziminu. Chilama Balama byl vlastně domorodý kněz, který předpověděl příchod Španělů, následující část názvu vždy odkazuje na město, ze kterého vychází. Cenným zdrojem jsou také díla různých kronikářů z 16. století.

Od 17. století pramenů rychle ubývalo, zájem o ně prudce vzrostl znovu až v 18. století a v 19. století se pátrání po nich ještě více zrychlilo. V polovině 19. století byla vydána kniha Popol Vuh a přeložena z kičéštiny do španělštiny a francouzštiny. Od 20. století jsou zaznamenány velké pokroky v luštění mayského písma a rychle přibývají nové a nové poznatky nejen ohledně mayské historie, ale i náboženství, kultuře a mytologie. Objevují se i keramické nádoby s motivy mayských bájí a příběhů z knihy Popol Vuh. Nyní, na počátku 21. století, přechází předávání příběhů ústní tradicí do svého konečného stádia - je to doba, kdy sami současní Mayové chtějí začali zachraňovat a zveřejňovat příběhy svých předků.

Mayský "pantheon" byl také rozsáhlý, stejně jako římský či antický. Mezi jednotlivými bohy existovala rodinná pouta.

 • Bůh deště Chaak, terakota, museum de Young, San Francisco
 • Itzamna - nejdůležitější bůh, stvořitel
 • Ix Chel - bohyně Měsíce, léčitelství a deště, manželka Itzamna
 • Kukulkán - Gukumatz, opeřený had, shodný mexickým Quetzalcoatlem
 • Bulac Chabtan - bůh válek a lidských utrpení
 • Hun Batz a Hun Chuen - opičí bohové
 • Bolon Tzaécab, K'awil - bohové tvorby rodokmenů, ohňů a blesků
 • Chaac - bohové deště
 • Ah Chicum 'Ek - bůh severní hvězdy (Polárky)
 • 'Ik - bůh větru
 • Hun Ka'ax, Hunab Ku (jinak také Ah Mun) - bohové kukuřice
 • Ah Mak'ik - bůh zemědělství
 • Kisin - bůh zemětřesení
 • Itzam Né (plaz) - bůh tvorby
 • Hum Cimil (neboli Cizin, Yum Cimih či Pán Smrti) - bůh smrti
 • Kinich Ahau - bůh Slunce
 • 'Ek Chuah - bůh převozníků
 • Chokola'j - bůh čokolády