Mayské jazyky

15.03.2014 08:55

Mayské jazyky jsou jazyky Mayů, indiánu z Peténu a později i Yucatánu. Neexistuje univerzální mayština, pouze mnoho jazyků a dialektů.

Mayskou jazykovou rodinu dělíme na tyto skupiny:

  • cholsko-tzetzalská (např. čolština, tzeltalština, tzotzilština)
  • huastecanská (huastec)
  • kanjobalsko-chujská (čuj, tocholabalština, jakaltecom, mocho)
  • quičešsko-mameanská (kyčéština, (quiche), cakchiquel, mam)
  • yucatánská (itza, lakandonština)