Mechanicky vyvolané

18.08.2013 10:01

Synchronizace mozkových vln prostřednictvím audio/vizuální stimulace. Binaurální tepy mohou být použity k vyvolání specifických frekvencí mozkových vln, zejména těch, které převládají ve stavech, kdy je mysl bdělá a tělo spí. Monroe Institute vypozoroval, že binaurální indukce frekvence mozkových vln o 4 Hertz - "spící tělo" je efektivní a někteří autoři považují binaurální tepy za významnou podporu vyvolávání OBE při použití spolu s jinými technikami.