Meditace jsou exkurze nebo terapie?

04.08.2012 17:48

 

V Novém zákoně jsou mystické meditace popsány jako vytržení. I Apokalypsa byla meditací. Její projevy jsou symboly duálních transformačních energií Stvoření (viz kap. Druhy transformačních energií). Je až neuvěřitelné, jak meditace i při stejné přípravě a duchovní hudbě mohou být kvůli nim tak extrémně rozdílné.

Duchovní vývoj je tedy charakteristický přechody z nižších představ do vyšších. To je obsahem Stvoření. Za Vším je Hra Absolutna, božské hierarchie. V meditacích vznikají více než v běžném životě konfrontace představ Boha, tj. Stvoření a našich představ – iluzí za doprovodu transformačních energií.

Témata meditací volí božské síly podle svých skrytých Záměrů. Bývají to nejčastěji filozofické zákony Boha a Jeho Tvoření. Mohou se zabývat i jeho problémy. Téměř se však nezabývají tím, co by zasvěcenec nejraději zjistil, zejména jeho aktuální nastavení, varianty vývoje či jak božské konkrétně zasahuje karmou do života a kdo i co všecho člověka ovlivňuje.

Mystické meditace však nejsou pouhým prožíváním životních stylů božských sil, ač se to může zprvu zdát, ale Jejich přednáškou spojenou s exkurzí v Jejich světě, rovněž psychoterapii ale zejména transformační operací v extrémně rozšířeném vědomí. Vyznat se v této kombinaci je pro začátečníky téměř nemožné, ale to nevadí. Vždy jsou velmi účinné. Až po několika desítkách meditací zasvěcenec pozná, že Jejich Záměr je složitější, než si myslel. Neumí si vysvětlit extrémně rozdílné zážitky v meditacích. Zprvu bývají jen extatické, pak se objeví tísnivé, což je nepříjemné překvapení.

V extatických meditacích je vše absolutně krásné a harmonické. Hůře přijímané aspekty Boha i bloky ega jsou vynechány, či extází utlumeny. Takové meditace bývá i odměnou.

Tísnivé meditace naopak odpovídají tuposti a negacím spodku vědomí i odmítání Boha. Přijímají Ho daleko hůře než střední části psychiky, zejména některé Tváře Boha. Tato tíseň proměňuje, transformuje a obrušuje tyto nerozvinuté části. Jejich naivita, omezenost, zbytečný strach i křeč z našeho či božského světa Jinakostí je v meditaci zesílena jako vše a tak dovedena až do absurdních konfrontací. Tísnivým překonáváním překážek odporu k ezoterické Jinakosti přijímáme božský Jiný svět a zbavujeme se strachu i iluzí o sobě, Bohu i životě. Tíseň tedy ukazuje na naše nedostaky a léčí je.

Není třeba se stydět za své nepřijímání. Tíseň je v podstatě logický následek, naše myšlení je v božském světě beznadějně ztracené. Nechápe Ho a leká se Ho. Ale takto se vytváří rychlá cesta v Němu. Jsou ale i další, ezoterické důvody těchto meditací.

V neutrálních meditacích je obraz božského světa nejrealističtější. Vše je bráno s jistou rezervou, či s chladnou samozřejmostí, že to tak prostě je. Často ovšem jsou málodějové.

Zkušený zasvěcenec ví, že mystické meditace ukazují vždy jen ČÁST božského Hyperprostoru. Ani meditace neukazují úplnou Pravdu, Ta je jen Celek Stvoření.

V meditacích je tedy hlavním záměrem božských sil psychoterapie bloků přijetí sebe, Reality, Boha, energetické transformace třemi druhy energií a výuka. Je to spíše příprava na božský svět, než On sám. Záleží také na tom, co zasvěcenec snáší. Božské síly se snaží, aby proces byl průchodný, i když mnoho zasvěcenců je přestává dělat, nebo jim už nejsou doporučeny.