Meditace Strom života

17.04.2011 12:33

Stůjte tiše, oči zavřené a postavte se pevně na obě svá chodidla. Prociťujte, jak vás podporují, najděte si pohodlný střed vaší rovnováhy a vyrovnejte své čakry do vertikálního sloupce. Představujte si, že vaše torzo je kmenem stromu, pevným a přímým, připraveným zapustit své kořeny hluboko do Země.

S nádechem pokrčte kolena a s výdechem tlačte svá chodidla do Země, tlačte skrze své nohy. Když tlačíte do Země, představte si sebe jako strom, který zapouští své kořeny do úrodné půdy. Vytlačuje je ze svého kmene dolů do ornice, vnímá živiny, vodu, stabilitu. Tlačte tyto kořeny dolů skrze půdu do pevné stlačené Země pod ní, do matečné horniny, prorazte se skrze pevnou skálu, prostupujte níže, rosťte pevně, vždy tlačte dolů, hluboko do matky Země. Dýchejte a pokrčte svá kolena, vydýchněte a zatlačte ještě hlouběji; dostávejte se k horku, k rudému tekutému jádru Země, ke středu všeho, co leží pod ním. Vnímejte, jak se horko přisouvá k vašim kořenům, dodává jim energii, oživuje je a naplňuje, aby horko roztaveného jádra Země začalo vystupovat skrze vaše kořeny.
Prociťujte, jak energie stoupá skrze vrstvy Země. Kořeny shromažďují sílu, stávají se živějšími, naplněnými a posouvají energii směrem vzhůru skrze tvrdé vrstvy matečné horniny, skrze stlačené tmavé vrstvy staré půdy do lehčí, na živiny bohatší ornice a vylévají ji do vašich chodidel. Energie dále stoupá vzhůru vašima nohama: Pokrčte kolena a prociťujte, jak s každým pohybem energizuje vaše kolena a vaše stehna, protéká vzhůru do kořenové .čakry, naplňuje ji červenou barvou z roztaveného jádra. Prociťujte, jak se první čakra naplňuje a přetéká do druhé čakry, naplňuje vaši pánev pocitem, nábojem, umožňuje jí pohybovat se se vzrušením. Bere si více skrze vaše kořeny a rozlévá ji do třetí čakry, posiluje vás, Prociťujte, jak vámi stoupá a plní vaše srdce, až přetéká a zaplavuje vaše paže a ruce. Prociťujte, jak se vaše ruce začínají zvedat energií ze Země, aby se mohly natáhnou jako větve. Nechte energii jít do vaší krční čakry, kde ji můžete nechat vyjít ve formě zvuku, který pramení hluboko dole.

Dovolte zvuku, aby se posouval nahoru do vaší hlavy, vlil se do třetího oka a aby se potom přelil do vaší korunní čakry, jako by se kmen natahoval po nebi. Natáhněte se svými pažemi nad svou hlavu, svou myslí se natáhněte do nekonečného prostoru nad sebou, pozvěte ho dolů do svého kmene, dolů skrze vaše horní čakry, dolů do vašeho-srdce, kde se celestýnské energie kombinují s vašimi zemskými energiemi, čímž činí váš kmen silnější a mocnější, plný energie a očistění.

 

Poznámka:

Když jste hotovi, možná se budete chtít svýma rukama dotknout Země - abyste celou energii přenesli zpět do Země. Toto platí zvláště tehdy, jestliže se po tomto cvičení cítíte létavě, nebo příliš nabyti. Můžete si vytvořit variace této meditace tím, že přidáte barvy čaker, využijete jejich zvuku, dotknete se jich rukama, nebo zabudujete pohyb. Buďte tvořiví a naslouchejte svému tělu.