Pane doktore, co říkáte na současná tropická vedra v České republice? Je to normální, nebo není?

Z lidského a pocitového hlediska to za normální může považovat jen málokdo. Bohužel i z odborného pohledu se vývoj počasí v letošním létě již vymyká běžným zvyklostem.

V červenci bylo v Praze čtrnáct tropických dní a teď jsou další. Není to známka oteplování zeměkoule a změny klimatu?

Když jsme před několika lety vytvářeli modelový scénář pravděpodobného vývoje klimatu u nás, tak jedním z výsledků bylo očekávání výrazného nárůstu počtu tropických dní až na průměrných zhruba 20 za rok kolem poloviny století. No, a máme to zde již letos. Takže klima se skutečně mění a možná i výrazněji, než jsme očekávali.

Máme se tedy připravit na to, že vedra a sucha budou častější?

Určitě – i k tomu jsme již před čtyřmi lety dospěli! Upozorňovali jsme tehdy, že se změnou klimatu v našich podmínkách mohou být sice spojeny povodně a záplavy, ale daleko větší rizika je třeba ve výhledu spatřovat v nárazovitosti letních srážek, extremitě teplot, zvýšeného výparu, a tudíž ve výsledku s výraznými riziky výskytu suchých období.

Podle některých vědců by se měla do roku 2060 zvýšit průměrná teplota v Česku o 2,5 stupně a Česko by se dostalo do subtropického pásma. Co by to znamenalo?

Pokud by se odhady potvrdily, pak by to vedlo k výraznému poklesu srážkových úhrnů v teplé polovině roku, přičemž zimní úhrny srážek by celkový vláhový deficit určitě nevyrovnaly. A zvýšená extremita letních teplot by byla zcela evidentní.

Říkáte, že vlny veder budou častější. Znamená to i více povodní nebo sucha?

S lokálními povodněmi a záplavami po extrémně silných přívalových srážkách je třeba vždy počítat, ale daleko větší rizika osobně spatřuji ve stále častějším výskytu suchých období a vůbec v nedostatku vody a vláhy.

Je možné, že u nás budeme zakládat pomerančové sady?

Je fakt, že na jižní Moravě se již docela úspěšně pěstují mandloně a fíkovníky. V každém případě se budou muset zemědělci novým podmínkám přizpůsobovat zejména na jižní polovině Moravy a větší části středních Čech.

Jestliže dochází ke změně klimatu, jaké budou zimy? Bude vůbec sníh?

V našich modelových simulacích se ukazuje např. zvyšující se proměnlivost teplot v zimních měsících. Takže je třeba počítat s výraznějším střídáním vpádů arktického a poté zase subtropického vzduchu na naše území, tedy s obdobími teplotních výkyvů.

Zimní srážkové úhrny by se v nejbližších letech neměly významně měnit, ale celkově vyšší teploty mohou vést k trendu snižování výšky sněhové pokrývky v našich horách, což ani z hydrologického hlediska nezní moc optimisticky.