Mezigenerační výměna

02.08.2015 20:51

Jako nejvyšší představitel nejstarší linie reinkarnovaných mistrů v tibetském buddhismu je Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, držitelem moudrosti, která je předávána již po mnoho století.

Zároveň se Karmapa při každé příležitosti zabývá mladými lidmi. Proč? Karmapa sám je mladý, patří do takzvané generace Y. A více než polovina světové populace je pod věkovou hranicí 30 let. Pro Karmapu je tedy velmi důležité, aby se mladí lidé zabývali mírem v našem světě:

„Od okamžiku, kdy se narodí, jsou mladí lidé jako živá, chodící a mluvící houba. Nasávají vše, co je třeba se naučit. Takže to je velmi speciální období v životě, kdy jsou velmi vystaveni možnosti rozvíjení vnitřního bohatství – jedinečné příležitosti pro mír.“

Na hlasech mladých lidí velice záleží. Karmapa se v iniciativě Bohatství Evropy dotazoval mladých Evropanů na hodnoty, na kterých jim nejvíc záleží. I když čelili finanční krizi, mladí lidé odpovídali, že nemateriální hodnoty, například dobrovolná práce a dary, jsou pro ně důležitější než peníze.

AIESEC, největší studentská organizace na světě, Nadace prince Charlese (britská charitativní organizace založená princem Charlesem, která pomáhá mladým nezaměstnaným lidem) a několik dalších mládežnických skupin z celého kontinentu byly partnery iniciativy Bohatství Evropy. Tato iniciativa ukázala, že pomáhat a inspirovat druhé je pro většinu mladých lidí důležitější než starat se jen o sebe. Pro Karmapu ukazují cestu k novému typu bohatství a prosperity, založenému na nemateriálních hodnotách.

Karmapa říká:

„Jestliže v každém z nás je bohatství – vnitřní bohatství – pak v našich mladých lidech je téměř neomezená zásoba vizí a hodnot.“

Mezigenerační výměna

Pro Karmapy a celou tibetskou kulturu je úcta ke starším zcela přirozená. Každý mladý Karmapa obdrží jedinečné vhledy linie Karma Kagjü od některého staršího držitele linie (obvykle Šamarpy).

A každý Karmapa je opět předává dalšímu mladému držiteli linie. Takto se drahocenné vědomosti udržují po celé generace živé a obohacují se o odkazy starších držitelů buddhistických linií.

Stejným způsobem jsou výchova a duchovní růst lidí příznivě ovlivňovány, když se různé generace učí od sebe navzájem.

Karmapa je příkladem, svým hlubokým respektem ke všem svým starším lidem a učitelům a tím, jak vážně a pozorně naslouchá mladým lidem. Učí další generace, mluví s dětmi základních škol, s vysokoškolskými studenty a skupinami, jako jsou mladí ambasadoři Nadace prince Charlese. Karmapa popisuje tyto ambasadory, kteří se účastnili iniciativy Bohatství Evropy, jako:

„Skvělé příklady lidí, kteří převzali spoustu zodpovědnosti za sebe, své činy a emoce a rozvinuli své vnitřní bohatství ve prospěch širší společnosti.“