Michael Tellinger:Snažíme se věci vysvětlit pomocí primitivních slov a termínů

16.11.2014 15:10

Michael Tellinger je autor, spisovatel a badatel, který působí v Jižní Africe, přestože se narodil v Karlových Varech. Své vzdělání ukončil na Univerzitě Wits v roce 1983. Michael se stal světovou autoritou na prehistorickou civilizaci Jižní Afriky a díky svým výborným analytickým schopnostem se mu podařilo identifikovat možná jedny z nejdůležitějších prehistorických ruin vůbec, které pokrývají obrovské území na jihu afrického kontinentu. Společně s kolegou Johanem Heinem objevil  Adamův kalendář, dnes také nazývaný Enkiho kalendář a byl schopen vypátrat nespočetně důležitých faktů, které potvrzují prozatím pouhé teorie o umělém původu moderního člověka, který byl vytvořen mimozemskou rasou jakožto genetický experiment. Jeho dosavadní výzkum je komplexní a propojuje srozumitelným způsobem reálné historické nálezy v Jižní Africe, mytologii původních afrických kmenů, odkaz sumerských klínových textů, zmanipulovanou historii a vznik různých náboženství a mnoho dalších odvětví našeho života. Vše do sebe jakoby krásně zapadá, pokud se člověk oprostí od zažitých dogmat. Michael je prvním badatelem, který předložil fyzické důkazy teorií Zecharie Sitchina o vyspělé rase Anunnaki a jejich rozsáhlých aktivitách na jihu Afriky. Potvrzuje se, že vyspělá kultura existovala v této části světa o 200 000 let dříve, než spatřila světlo světa civilizace v Egyptě, nebo Mezopotámii. Michael také částečně poodkrývá tajemství zákonů přírody, energií Země a volné energie, která byla této vyspělé kultuře velmi blízká. Pomocí měření, pokusů a informací přicházejících od členů jeho týmu je jasné, že tato prehistorická kultura využívala všechny dary přírody včetně energie zvuku a frekvencí a souhrně vše popisuje ve své knize Temples of the African Gods. Michael Tellinger je také autorem dalších knih jako například Slave species of god, nebo Adam’s calendar. Myslím, že o jeho výzkumu ještě hodně v budoucnu uslyšíme, jelikož průzkum lokalit na jihu Afriky a jejich pečlivá dokumentace, jsou na pouhém začátku. 

 
Astronauti.cz: můžete v krátkosti přiblížit našim čtenářům co je to Adamův kalendář a proč si myslíte, že má souvislost s Anunnaki? 
M.Tellinger: Adamův kalendář je prehistorické naleziště, které bylo nedávno, v roce 2003, znovuobjeveno čirou náhodou Johanem Heine a ten mě do tohoto objevu zasvětil v roce 2007. Je to místo, které afričtí šamani znají již po tisíce let, a máme veliké štěstí, že jsme tuto lokalitu znovuobjevili, protože tito držitelé vědomostí a šamani o tom nemluví. Celá věc by tak upadla v zapomnění a nebyli bychom schopni tuto informaci přinést široké veřejnosti na celém světě. Zajímavé je, že toto naleziště znají lidé v Africe pod názvem Inzalo ye Langa, což je “ místo, kde se rodí Slunce “ a kde “ bohové stvořili lidskou rasu “. Navíc ne jen nějací bohové, ale konkrétně Anunnaki pod vedením boha Enki, který byl jedním z původních Anunnaki entit, kteří přišli na Zemi před nějakými 500 000 lety, a kteří se usadili v Jižní Africe a za účelem těžby zlata. Adamův kalendář, neboli Inzalo ye Langa, leží prakticky uprostřed několika miliónů kamenných ruin, které jsou rozsety po celé Jižní Africe. 
 
Astronauti.cz: na své přednášce jste zmínil, že i zde, stejně jako na jiných megalitických místech, je zakomponována posvátná geometrie. Našel jste nějaké podobnosti například se Stonehenge? Jak byste porovnal tato dvě místa?
M.Tellinger: nenašel jsem žádné výrazné souvislosti v tento moment, nicméně existují významné podobnosti, protože se jedná o zařízení, která vytvářejí energie. Stonehenge není například jen kalendář, ale především velmi silný generátor energie. Vím to díky měřením, která jsme provedli v některých kamenných kruzích v Jižní Africe. Jak jste zmínil, nalezli jsme, že jsou zarovnány s pohybem Slunce, rovnodenností, slunovraty a zakódovanou posvátnou geometrií, což poukazuje na pokročilé znalosti přírodních zákonů, které jsou právě v ní uloženy. Když jsme potom začali pátrat i na jiných místech jako je třeba Stonehenge, uvědomili jsme si, že základ, na kterém je vybudováno, je také posvátná geometrie, a především pak rezonance jakožto primární zdroj energie, která napájí tento přístroj. Víme to díky měřením provedeným v kamenných kruzích v Jižní Africe a to je velice očividně replikováno ve Stonehenge díky pozorování zvukových obrazců, rezonanci a souvisejících struktur při měření zvukových frekvencí uvnitř Stonehenge. 
 
Astronauti.cz: v návaznosti na toto téma, zmínil jste také Enkiho energii naměřenou v ruinách Great Zimbabwe. Jaké jsou konkrétní vědecké důkazy tohoto měření, o kterém jste mluvil?
M.Tellinger:  ano, pokud mluvíme o vědeckých důkazech, musíme si nejdříve ujasnit termín “vědecký”, protože to, co vědci na univerzitách považují za vědecké, se liší od toho, co je vědecké pro alternativního vědce. Musíme také nejdříve objasnit, že zákony přírody jsou jedinou vědou. Příroda je největší vědec. Vesmír je velký vědec a Bůh, nebo Stvořitel je také největší vědec ze všech. To co jsme z toho v dnešní době oddělili, jakožto vědu, jsou pouhá pozorování věcí, které se dějí. Snažíme se je vysvětlit pomocí primitivních slov a termínů, které byli vědci schopni složit dohromady. Musíme si tedy nejprve uvědomit a pochopit, že fyzická a metafyzická pozorování a zážitky jsou stejná věc. A to nemluvím jen o nějakých pseudoduchovních nesmyslech. Vědci studující metafyziku mají stejné znalosti jako mainstreamoví vědci a fascinující je, že oba sektory se vzájemně prolínají. Zpět k tématu. Mám kontakt v Jižní Africe, který byl schopen vyrobit zařízení, které rozeznává primární rezonanční frekvenci prakticky čehokoliv, na co si vzpomenete včetně člověka, mikroskopických organizmů, bakterií, virusů, rakovinových buněk, zkrátka cokoliv. Tento člověk je schopen, jen z pouhého pohledu na fotografii, rozeznat primární rezonanční frekvence a také nesrovnalosti, tedy pokud není něco s organizmem v pořádku, bez ohledu jestli se jedná o člověka, červa, nebo cokoliv. Tento člověk je schopen vytvořit energetická pole, která jsou rezonujícím, vibrujícím instrumentem, který vydává tuto energii a rezonanci, která následně ovlivňuje primární frekvence. Tímto způsobem může pak být organizmus ovlivněn negativně (být zničen), nebo pozitivně (být vylepšen), což provádí například na farmách v Jižní Africe. Pomáhá zde tak léčit choroby a patogeny zemědělských plodin a zároveň ve stejný moment zlepšuje kvalitu zemědělské půdy. Jen díky rezonanci a pomocí frekvencí. Skutečnost, že je schopen takových výsledků znamená, že je také schopen zachytit a změřit frekvence, které ovlivňují věci negativně. Pomocí svých přístrojů byl schopen zachytit frekvence vysílané důležitými univerzitami na světě, některými velkými městy v USA, především pak Denveru a Salt Lake City odkud jsou vysílány silné frekvence, které narušují chod našeho mozku, chcete-li frekvence používané k ovládání mysli, frekvence, které znásobují a vyvolávají strach, zlost, různé nemoci a tak dále. Tento člověk byl schopen je změřit a později se se mnou o informace podělil. Takže skutečnost, že je schopen léčit zemědělskou půdu, mu umožnila zachytit tyto další frekvence. Jeho zařízení je tak úžasné, že je dokonce schopno změřit některá prehistorická místa, jako například Great Zimbabwe a jeho zakódovanou energii. Je tam silná energie Enkiho, o tom není žádných pochyb, protože výsledky svých měření mi popsal takovým způsobem, aniž by vůbec něco věděl o osobě Enkiho, nebo Great Zimbabwe. Jen, že ono místo tam a tam vyzařuje takovou silnou energii. Byl však také navíc schopen vypátrat, kterým bytostem různá místa na Zemi náležela, a ze kterých míst ve vesmíru. Každá lokalita v sobě totiž zanechává  energetickou stopu. Kdykoliv se přestěhujete, zanecháváte za sebou energetickou stopu. On byl tedy schopen změřit, kdo byl stavitelem těchto mnoha prehistorických ruin a ze kterých hvězdných systémů přišli. A to si myslím, že je naprosto úžasná informace.
 
Astronauti.cz: to tak trochu navazuje na mou další otázku. Co si myslíte o tvrzení některých badatelů, že potomci rasy Anunnaki, a některých dalších, jsou stále zde na Zemi a ve skutečnosti nikdy neodešli?
M.Tellinger: myslím, že to je přesně ten případ. Vypadá to, že především potomci Anunnaki zde byli zanecháni, něco jako ve smyslu hlídačů, nebo dozorců nad touto planetou. Zdá se, že začali dělat věci v neprospěch lidstva, začali ovládat a zneužívat lidskou rasu, což nebyl přímo záměr původních Anunnaki, kteří byli na veliké duchovní úrovni, ale odešli. Takže ti, co zde všechno začali, zde již nejsou. Jsou pryč již zřejmě velice dlouho. Nicméně jejich potomci, o kterých se často mluví jako o Nefilim, nebo jako o “dětech synů Božích”, ti zde zůstali a v současnosti existuje konflikt mezi těmi, kteří zůstali a těmi, kteří odešli. Vypadá to, že existuje stále větší kontakt některých jedinců kontaktérů s různými bytostmi, které poskytují informace o tom, že původní Anunnaki jsou velice nespokojeni s tím, co se tu stalo a údajně nastartovali proces napravování chyb, kterých se dopustili Anunnaki-potomci, kteří zde byli ponecháni.
 
Astronauti.cz: takže tito jsou zodpovědní za kontrolu naší populace v současné době? Je to tedy stejná frakce Anunnaki, která postavila neviditelnou frekvenční mřížku kolem planety, o které jste mluvil a která ovládá naše myšlení?
M.Tellinger: ano, je to něco jako boj, nebo chcete-li minimálně napětí mezi těmito dvěma skupinami, ale je to jako když bojujete s dítětem. Eventuálně to dítě nemá šanci na výhru, ale zároveň nechcete dítěti ublížit, protože je to stále živá, dýchající bytost, protože všechno má právo na svou vlastní existenci. Myslím, že cílem původních Anunnaki není zničení svých vlastních potomků, což by vyvolalo velké nesnáze, ale spíš náprava a ponaučení a ukázání jiné cesty, protože takto se to nedělá. Myslím, že už vidíme určité výsledky tohoto zásahu a možná si to ještě neuvědomujeme, ale určitě budeme zažívat stále více těchto efektů. Tito potomci původních Anunnaki jsou ti, kteří jsou zodpovědní za založení systému nadvlády, finančních a právních institucí a ekonomických struktur. To jsou všechno jejich kódy. Když totiž začnete studovat právní a finanční systémy, které máme na planetě, tak zjistíte, jak jsou komplexní a spletité. To nemůže být výmysl člověka, protože to je naprosto směšné a navíc to sahá tisíce let do minulosti.
 
Astronauti.cz: podle všeho to tedy vypadá, že prehistorické kruhové stavby v Africe jsou pozůstatkem rozsáhlé činnosti Anunnaki za účelem těžby zlata. Byly provedeny nějaké testy v těchto ruinách, které by to potvrdily?
M.Tellinger: nejdříve si musíme ujasnit, že Anunnaki nebyli jedinou mimozemskou rasou, která přišla na Zemi. Země byla navštívena miliony různých bytostí a známe jen nepatrnou část celku. Každopádně Anunnaki zanechali velmi důležitou stopu v nedávné minulosti a my jsme vedlejším produktem této návštěvy. Genetický vedlejší produkt jakožto otroci v jejich zlatých dolech. Proto vidíme miliony prehistorických dolů v Jižní Africe a mnohé z nich jsou ztraceny pod nánosy zeminy, ale velmi důležitý důkaz je z překladů sumerských tabulek, které hovoří o obrovském území pro těžbu zlata nazývaném Abzu, kde se nachází na 10 miliónů kamenných struktur. Ty jsou přímo spojeny s těžbou zlata díky generování energie. Jak jsem již zmínil, zvukové frekvence byly používány pro tento proces. V Zimbabwe existují určité specifické spojitosti s touto těžbou zlata, protože kromě všech těch ruin, které byly nalezeny existují další důkazy jako například práce geoložky Ann Kritzingerové při univerzitě v Zimbabwe, která napsala několik studií a ty jasně ukazují, že tyto pradávné lokality v Zimbabwe, známé jako inyanga pits, a o kterých se předpokládalo, že jsou ohrady na dobytek, otroky, zrno a podobně, mají ve skutečnosti vstupní a výstupní uzávěry. A při tom výstupním naměřila Ann až 1,78 gramů zlata na tunu. To očividně není možné dostat z ohrad na dobytek, proto musely struktury sloužit nějakým způsobem ke zpracování zlata. A to je jen jeden aspekt jejího výzkumu, protože důkazy o těžení zlata jsou vidět v oblasti všude. 
 
Astronauti.cz: jak do tohoto scénáře tedy zapadá člověk, jakožto tvor vytvořený k dolování zlata, jak píše třeba Zecharia Sitchin, když Anunnaki používali tuto technologii? Kam zapadá náš lidský aspekt v celém procesu?
M.Tellinger: prakticky všude. Člověk byl dělník, který pracoval v dolech, měl za úkol dostat ven surové zlato za pomoci technologie, kterou dnes nemáme a v momentě, kdy byl materiál přemístěn z dolu, používala se tato obrovská energetická síť k procesu zpracování zlata, jeho filtrování a k oddělení ostatních minerálů. Tato síť fungovala jako obrovská továrna, kde tito lidé pracovali.
 
Ptám se, protože jste zmínil ty propojovací kanály, kde podle všeho nebyla nutná lidská síla k jejich provozu…
 
Některé stále potřebovaly lidskou obsluhu, materiál musel být přemísťován z místa na místo, někdo musel dělat rozhodnutí, co půjde kam. Nebyl to počítač, ale jen zařízení k výrobě energie. Bylo stále potřeba manuální práce. A výhoda vlastnictví člověka/robota je, že se nemusíte starat o opravy, když se nějaký pokazí. Naklonujete si další.
 
Astronauti.cz: na lokalitě Adamova kalendáře jste nalezl mnoho různých kamenných artefaktů, které mají zajímavé akustické vlastnosti. Jedná se jen o zvukové frekvence, nebo se tam nacházejí i jiné typy energií? Můžete to trochu objasnit?
M.Tellinger: rozumím tomu takto a potvrzují to také některé seance z minulých životů lidí, kteří mě neznají a kteří potvrzují shodně moje nálezy. Takže pravděpodobnost, že lžeme je velice malá. V první řadě, struktury se skládají z miliónů jednotlivých kamenů. Můžete vnímat každý kámen jako strunu v obrovském hudebním nástroji. Každá z těchto strun má svoji vlastní frekvenci, jako například u klavíru. Nicméně je zajímavé, že takto to nefunguje u kamenů. Každý kámen zní několika frekvencemi, které jsme naměřili a otestovali. Takže máme tu statisíce kamenů, které zní podobnými frekvencemi, čili je tu potenciál, že každý kámen zní jako zvon, nebo jako struna, jen v mnoha frekvencích. Pokud aktivujete tyto kameny pomocí zvukové frekvence, která je rozezní, pomocí harmonické resonance, vytváříte velice silné zařízení ke generování energie. Pokud by se vám podařilo tento zvuk uvést do pohybu, nebo ještě lépe roztočit, vytváříte vortex. Zvuk vytváří energetický vortex, který vytváří elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole, které jsme naměřili jakožto výsledek pohybu zvuku uvnitř kamenných kruhů díky frekvencím vycházejícím z kamenů uvnitř těchto struktur. Tyto frekvence přicházejí ze země a postupují vzhůru do kamenů, je to jako používání Matky přírody k tomu, aby se kameny rozvibrovaly a vytvořily, což stále nevím, jak toho dokázali, jakýsi kruhový pohyb zvuku, který vytvoří trvalou zvukovou vlnu a ta se přemění na elektromagnetické pole. A to jsme všechno naměřili bez jakýchkoliv pochyb, takže si to tu jen tak nevymýšlím a víme, že tyto kamenné kruhy vyzařují neuvěřitelně vysoké frekvence, od nízkých naměřených jako 14,5 GHz až po nejvyšší naměřené frekvence uvnitř Adamova kalendáře přesahující 375 GHz, což je nepředstavitelné. 
 
Astronauti.cz: můžete krátce pohovořit o metodě, kterou jste určil přibližné stáří nalezišť? Zmínil jste patinu, která pokrývá povrch kamenů. Jedná se pouze o Adamův kalendář, nebo i jiná místa?
M.Tellinger: ano, můžeme to pozorovat všude. Navíc existuje zajímavý překlad, který jsem nalezl v jedné knize od Sitchina, který říká “ 40 šárů po svém příchodu na Zemi, si Enki vybudoval speciální místo k pozorování na kraji útesu hluboko uvnitř Abzu, které je zarovnáno s kardinálním bodem severu a vrcholky hor “. Sitchin nevěděl nic o Adamově kalendáři a přesto je tam takový překlad. Nacházíme velmi zajímavé pasáže uvnitř jeho knih, které každý zná, ale já nacházím skutečná fyzická místa, o kterých on píše. Je to neuvěřitelná náhoda a myslím, že se jedná o obrovský průlom v prokazování věcí, o kterých Sitchin psal. A také to konečně možná utiší mnoho odpůrců, kterých Sitchin měl opravdu hodně. Když začnete dělat něco velkého, vždycky budete mít mnoho odpůrců. Ale zpět k otázce. Patina a její růst je velice jasný indikátor, protože kamenné nástroje a artefakty, které jsem nashromáždil, jsou kompletně pokryty patinou. Mám také některé nové nálezy, které naopak patinu postrádají, jsou černé, kámen má původní barvu, což ukazuje na fakt, že takový nástroj byl používán až do nedávné doby. Nicméně i takový objekt má na sobě už trochu patiny a je tedy několik tisíc let starý, má na sobě malé plochy patiny a můžeme vidět černý kámen pod ní. No, a protože byl nástroj opakovaně používán lidmi, patina neměla šanci dále růst. Naopak, když objekt necháme ležet, patina ho pokryje souměrně a vypadá jako, když má kámen  pokožku, ale patina roste velice pomalu a v momentě kdy  jste schopen ji vidět okem, je objekt starý již několik tisíc let. Takže, když je 2mm silná je 3000 let stará, násobeno deseti, dvaceti, třiceti, nevíme to přesně, protože důkladná studie neexistuje. Snažím se v tomto směru udělat nějaký pokrok.
 
Astronauti.cz: existují v Jižní Africe nějaké další megalitické stavby v tom slova smyslu, kromě Great Zimbabwe? 
M.Tellinger: vypadá to, že v Jižní Africe skutečně nemáme megalitické stavby, ale pravda je, že oni neměli zájem budovat nic velkého, byla to celé těžební operace, zde to byla jedna velká továrna. Megalitické stavby jsou v jiných místech, kde Anunnaki a další prováděli jiné operace. Nesmíme být zmatení a je třeba chápat, že se jednalo o energetickou síť, která zde byla za účelem těžby zlata a vším, co s tím souviselo. Zlato se muselo dostat na povrch a poté pryč z Jižní Afriky. S největší pravděpodobností byl produkt přepraven na orbitální dráhu a také na jiná místa na Zemi jako Blízký východ, kde byli Anunnaki více koncentrováni a kde žili. Takže ano, v Jižní Africe nemáme žádné megalitické lokality, alespoň o nich nevím.
 
Astronauti.cz: velmi děkuji za váš čas a rozhovor.
 
Zdroj: konference Contact in the desert 2013, Joshua Tree
Audio záznam a překlad: Michael M.Faitl
23.08.2014 23:51