Michaelisova klasifikace démonů

09.08.2015 18:50

Roku 1613 Sebastian Michaelis napsal knihu Admirable History, ve které představil rozdělení démonů tak, jak mu našeptával sám démon Berith. Toto rozdělení je založeno na hierarchiích, hříších nebo pokušeních, které byly spáchány. Obsahuje také démonova protivníka, který hříchu dokázal odolat a nepadl.

Hodně jmen svatých jsou ponechána S. Michaelisem bez přídomku, a jen těžko se hledá správný význam. Můžeme se tedy jen dohadovat, jestli například svatý Jan jednou neznamená sv. Jan Křtitel a podruhé sv. Jan Evangelista.

 

První hierarchie

 • Belzebub: arogance; protivník Svatý František z Assisi (???)
 • Leviathan: zloba, útočí na křesťanské náboženské věřící; protivník Svatý Petr
 • Asmodai: smilstvo; protivník Svatý Jan (Jan Křtitel nebo Jan Evangelista)
 • Berith: vraždění a rouhání; protivník Svatý Barnabáš
 • Astaroth: lenost a marnivost; protivník Svatý Bartoloměj
 • Verrin: nesnášenlivost; protivník Svatý Dominik
 • Gressil: nemravnost, nečistota a nepoctivost; protivník Svatý Bernard
 • Sonneillon: nenávist; protivník Svatý Štěpán

 

Druhá hierarchie

 • Lilith od Johna Colliera (1892)Lilith: první žena Adama, succubus

 

Třetí hierarchie

 • Belial: arogance; nepřátelství; protivník Sv. František z Pauly
 • Olivier: divokost, nenasytnost a zloba; protivník Svatý Vavřinec
 • Jouvart: sexualita; protivník necitován