Michalovice

28.08.2011 17:20

 

 

Na místě hradu stojí dnes jen tajemné zříceniny, které předpovídají, že se zde zjevují duchové. Do tajů je nejvíce zahalena nakloněná věž Putna. Od pradávna se mezi lidmi vyprávělo o obrovském pokladu, který je ukryt hluboko v zemi pod věží Putnou. Proto se také mnoho bohatství chtivých lidí snažilo poklad najít.

Za časů Rudolfa II. poklad hledalo nespočet alchymistů. Podivínští mužíci se snažili dostat k pokladu nejrůznějšími způsoby.

Jednoho dne se krajem rozlehla ohlušující rána. To alchymistům vybouchl podivný prášek, který zahořel vysokým plamenem zelené barvy. Od té doby se vypráví pověst o prapodivném zeleném čertovi, který ostrými vidlemi sráží odsouzence do věčného pekelného ohně.

A právě při této události se Putna naklonila a část věže se navždy proměnila v rozvaliny. Několik mužů našlo tenkrát v troskách věže smrt. Padající kamení je připravilo o holý život.

Alchymisté sice navždy opustili svět živých, ale na hradě se zjevovali dál jako duchové. Již dlouhé věky střeží poklad, zakopaný pod věží, a dosud každý, kdo chtěl poklad najít, odešel s prázdnou. Někdo se polekal duchů a jiní svou bezvýslednou námahu brzy vzdali.

Kdo ví, snad poklad pod věží Putnou nebo ve spletitých tajných podzemních chodbách opravdu je.