Milotická černá hraběnka

18.08.2012 00:00

Kdysi dávno byly Milotice skvostným zámkem. Z daleka se tam sjížděla šlechta na hony, bály a hostiny. Hrabě měl rád velkou společnost, stejně jako rychlé lovy v lese, avšak jeho žena radši zůstávala sama v komnatě se šitím, nebo vedla rozhovory s mladým zámeckým kaplanem.

Hrabě svou ženu stále přesvědčoval, aby se věnovala hostům, ale marně. Hraběnka podezírala manžela ze žárlivosti vůči kaplanovi. Vedli spolu bouřlivé spory stále více a více. Jednou hrabě zahrozil, že kaplanovi urazí hlavu, nepřestane-li se s ním hraběnka scházet.

Hraběnka měla ve zvyku procházet se s kaplanem ráno po zahradě a svěřovat se mu se všemi starostmi. Jednou šla opět ráno do zahrady a místo kaplana potkala hraběte s flintou, který tou dobou býval vždy na vyjížďce. Hrabě své ženě popřál dobrou zábavu a zmizel. Za chvíli se objevil zámecký kaplan a políbil své paní ruku na uvítanou. V tom se ozvala rána a dobře mířená střela zasáhla kaplana přímo do srdce.

Nikdy se nezjistilo, kdo byl kaplanovým vrahem, protože hraběnka svého muže neprozradila. V den kaplana pohřbu si hraběnka oblékla černý šat a nesvlékla ho až do smrti. Od té doby začali poddaní svou paní přezdívat Černá hraběnka. Zámecký kaplan a Černá hraběnka se prý dodnes procházejí v milotické zahradě.