Místo pro meditaci a modlitbu - Dubňany u Hodonína

28.06.2016 21:12

Podařilo se nám vztyčit 22.6. pro ochranu naši země dva menhiry u Hodonína, vyšší měří kolem šestimetrů nad zemí. Spirála je Jákobův žebřík, zasvěcení cesty do nebes a nazpět k matce zemi a hospodaření. Harmonické spojení nebe a země, ducha a hmoty, věčnosti a života v pomíjivém bytí světa. Bylo to stavěno kvůli tomu, že přejímáme úlohu zasvěcení po odchodu hlavy Evropy, Británie z EU, jelikož jsme zasvěcenou zemí, srdcem (nešama, átma) Evropy, jejíž nohy (Donbas) jsou spálené a hlava (Británie) svéhlavá, ať v dobrém, smíšeném,či špatném slova smyslu. Jiné země Evropy takový význam jako Británie a my z hlediska vyššího světa nemají, byť jsou bohatší a větší. Takže bylo pořeba napojení na korunu nebes (Keter-eljon, záři ákáša), za všemi iluzemi osobními a světovými. Poděkování náleží jak osvícenému mecenáši, tak přízni nebes. Nejsou to jen ozdobné kameny postavené hala bala.

Je nutné si k tomu nastudovat knihu Jákob v Bibli, dále Skambhasúkta Atharvavédu a další prameny, aby bylo jasnéo co se jedná. Jsme jednou z několika osudových zemí světa a proto se můžeme snad dovolat zdroje všech zdrojů, lépe a snadněji než kdokoliv jiný na světě.

Mír a pokoj s námi v těchto převratných dnech a časech.

Místo je pro meditaci a modlitbu volně přístupné, Jarohněvice - Dubňany u Hodonína, v srdci dávnověké Velké Moravy.

Emil, Robert a Robert