Mnich a laik

12.04.2014 09:32
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mnich potkal na ulici přítele laika.

Mnich: "Už jsi před někým prokázal pravdu, kterou jsi zažil tenkrát v Nan?"

Laik: "Ano, prokázal."

Mnich: "A kdo to byl?"

Laik ukázal na sebe a řekl: "Tenhle starý člověk."

Mnich: "Ani nebeská sláva tě nemůže ospravedlnit."

Laik: "A ví někdo o pravdě, kterou jsi zažil ty?"

Mnich si dal na hlavu svůj bambusový klobouk a odcházel.

"Sbohem staříku, měj se!" volal za ním laik.

Mnich však kráčel vpřed, aniž by se ohlédl.