Mocnosti

13.08.2011 08:44

Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doručují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří Kamael a Verchiel.

Mocnosti udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Organizují světové náboženství a vysílají božskou energii, aby udržovala jejich pozitivní aspekty. Fungují jako regulátoři chaosu. Někteří teologové se domnívají, že mocnosti byly vytvořeny ještě před ostatními kůry. Pohlížejí na ně jako na božské válečníky, kteří nepracují se strachem a nenávistí, ale s všeobjímající láskou. Šíří spravedlnost, ale za jejich činností se neskrývá nenávist. Mocnosti jsou andělé varování a bude-li se někdo chystat vám uškodit, pošlou vám vzkaz. Takováto poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem: pocity, sny nebo zlomky rozhovoru. Znamená to, že se musíte naučit zklidnit vnitřní hlasy, abyste mohli slyšet, co vám tito andělé sdělují. Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby nás lidi přiměli jim naslouchat. Znovu jsou tu spory o to, kdo tomuto řádu předsedá. Podle hermetiků je tu šéfem Ertosi.

Z pohledu magie jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů. Mocnosti dokážou výborně vypátrat skryté machinace, které mají sloužit pouze jednomu egu a poškodit ostatní. Pomohou vám, kdykoliv budete mít pocit, že vám zakrývá oči ona příslovečná mlha. Tito andělé budou chránit váš domov, majetek, děti nebo jakoukoliv skupinu lidí, která je požádá o ochranu nebo obranu. Chcete-li se dostat k mocnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a žlutou pro mocnosti.