Modlitba - Když se kolem valí proudy vod...

01.12.2013 08:37

 

 

Hospodine, ty víš, jak nám je těžko v tuto chvílí, kdy se kolem nás valí proudy vod a zdá se, že se stále zvětšují a vody přibývá. Proto hledám posilu ve tvém slově a odvažuji se prosit, abys ty sám usoudil, kdy té vody bude dost a ty proudy zavřel a zastavil.

Bože Otče náš nebeský, vyznávám před tebou svoji nedostatečnost a neposlušnost a děkuji ti za tvého Syna, kterého jsi poslal, protože jsi na člověka nezanevřel a chceš, aby každý z nás byl spasen.

Ve jménu Pána Ježíše Krista se před tebou skláním a prosím za naše statky, za naše domovy, abys nás ochránil od zlého a nedopustil takovou katastrofu, kterou jsme prožili loni.

Vím Pane, že nejsme hodni tvého smilování a přesto se odvažuji prosit a spoléhat na tvou milost. Chci pevně stát na tom, co jsi nám řekl, skrze proroka: „Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat: uslyší a odpoví ti." Pane smiluj se.

Děkuji ti, že můžu být tvým dítětem, děkuji ti za všechno, co jsem od tebe přijala, děkuji ti za Pána Ježíše Krista, že je mým přítelem a za posilu skrze Ducha svatého na kterou spoléhám i v této chvíli a děkuji ti taky za všechny bratry a sestry, kteří se také v tuto chvíli modlí za nás všechny, kteří jsme ohrožení tou velkou vodou.

Pane ty slyšíš modlitby spravedlivých, prosím tě přiznej se i k našim modlitbám za pokoj a utišení těch velkých vodních mas. Dej nám, prosím, pokojnou noc a naději na pokojné ráno.

Ve jménu Pána Ježíše Krista, Syna i Ducha svatého.

Amen