Modlitba při zahájení Noci otevřených kostelů v Olomouci

15.04.2012 08:37
 

Milosrdný Bože,

skláníme se před Tebou ve chvíli, kdy otvíráme pro možnost návštěvy všech také náš kostel, který naši předkové postavili, aby byl Tvým domem pro nás, aby byl místem setkávání před Tvou tváří, místem, kde je zvěstováno Tvé slovo, kde zaznívá tvé evangelium o Ježíši Kristu, kde se shromažďuje Tvůj lid.

Děkujeme Ti za to, že Ty přinášíš do lidských srdcí milost a odpuštění, lásku a pokoj. Děkujeme Ti, že nám dáváš víru, a že se přiznáváš k našemu lidskému počínání, ve kterém chceme nabídnout svědectví o Tvé blízkosti a o Tvém působení v našich životech a v životě církve i v tomto městě, když se společně s ostatními podílíme na Noci otevřených kostelů, která má otevřít a nabídnout k seznámení naše shromažďovací místa všem, kteří projeví zájem a najdou odvahu a čas přijít.

Prosíme, požehnej tomuto večeru a dej, ať je tichým svědectvím o Tvé přítomnosti, moci Tvého Ducha a blízkosti Tvé pomoci pro ty, kteří přijdou. Dej, prosíme, ať se u nás cítí vpravdě svobodni. Dej ať my, kteří jsme se podíleli na přípravě a chceme být služebníky tohoto setkání, umíme prostor svobody Tvého působení vytvořit, ať je i nám tento večer posilou víry a naděje pro naše všední dny a jejich starosti.

Prosíme i za všechna místa a kostely, které budou této noci otevřeny návštěvníkům, spoj nás s nimi svým požehnáním a vyslyš i závěrečnou prosbu společně připravené modlitby všech církví za tento večer:

Dej, prosíme, ať Noc kostelů rozmnoží Tvou slávu, povzbudí a oživí lidská srdce a dotkne se jich Tvou láskou a milostí.

Amen