Modlitba pro opuštění strachu při průchodu bardem

06.04.2014 09:53
vzývání buddhů a bodhisattvů
Padma Sambháva, z Tibetské knihy mrtvých, z řady anglických, německých a českých překladů složeno a upraveno PP

Ó, vy buddhové a bódhisattvové, pobývající v deseti směrech, obdařeni milosrdenstvím, prozřetelností, božským okem a láskou, vy, kteří poskytujete živoucím bytostem ochranu mocí svého milosrdenství, račte přijíti a přijmouti tyto hmotné i duchovní obětní dary.

Ó, vy milosrdní, kteří máte moudrost porozumění, laskavý soucit, moc uskutečňovat a ochraňujete nad všechno pomyšlení! Milosrdní, tento člověk odchází z tohoto světa na druhý břeh. Opouští tento svět, koná veliký skok. Nemá přátel, jeho utrpení je veliké. Je bez zastánce, bez ochránce, bez útočiště. Světlo tohoto života mu již zašlo. Ubírá se do neznáma, vstupuje do nejhustší tmy, řítí se do hluboké propasti, bloudí v džungli samoty, je pronásledován následky svých skutků. Vchází do nekonečného ticha, topí se v nezměrném oceánu, žene ho vichr následků jeho vlastních činů. Ubírá se směrem, kde nic není pevné, vydává se do strašlivé bitvy, zmocňuje se ho zlý démon. Děsí se poslů Pána smrti a mocí své karmy je unášen k dalšímu životu. Nemá již sil. Nadešel čas, kdy musí jít sám.

Ó, vy milosrdní, buďte útočištěm tomuto člověku, jenž nemá ochrany. Stůjte za ním, bojujte za něho, chraňte ho před velikou temnotou barda. Odvraťte od něho ničivou smršť jeho starých skutků, chraňte ho před velikou hrůzou z Pána smrti, vysvoboďte ho z dlouhého a nebezpečného přechodu přes strmý hřeben, kterým teď musí projít.

Ó, vy milosrdní, nešetřete svým slitováním, přispějte mu ku pomoci! Nedopusťte, aby upadl do tří nižších světů. Rozvzpomeňte se na své dávné sliby a vyšlete rychle sílu vašeho soucitu.

Ó, vy buddhové a bódhisattvové, nepolevujte na svém soucitu a jeho projevování za tohoto člověka! Chyťte ho udicí své milosti, nedejte této živoucí bytosti propadnout moci zlé karmy.

Nechť Tři klenoty - Buddha, Dharma a Sangha - poslouží jako útočiště před utrpením v bardu.