Modlitba

28.06.2014 10:35

 

Modlit se znamená v pokoře srdce se obracet k Bohu. Znamená to prosit a děkovat, znamená to vyznávat svoje chyby, uvědomovat si úspěchy, kterých jsme dosáhli boží milostí, znamená to dívat se na věci alespoň na chvíli boží perspektivou... Modlitba může mít mnoho podob, ale vždy jde o tiché, důvěřivé, pokorné spojení s Bohem.
 

Ježíš Kristus, pro případ, že bychom nemohli najít ta správná slova a nebo když bychom se chtěli spojit spolu s ostatními v jeden hlas, nám ukázal jednu modlitbu, kterou se dodnes modlí křesťané na celém světě. Je to Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.