Modly

20.04.2014 08:04
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Když mistr obětoval svatým, žák se ho ptal:

"Váš učitel dal spálit i dřevěné Buddhy. Jak to, že vy obětujete svatým?"

Mistr odpověděl:

"Hodili je do ohně a stejně nikdy neshořeli. A pokud se týká mých obětí svatým, nech mě být."

Jiný žák se ptal:

"A když obětujete svatým, přidou si pro to nebo ne?"

"Jíš každý den?" odseknul mistr.

Žák mlčel.