Monokracie

11.05.2013 12:21

Monokracie (z řec. monos – sám, kratos – vláda) znamená jedinovláda (jako samovláda se obvykle překládá pojem autokracie, často je však vytvářeno rovnítko mezi těmito dvěma pojmy), tedy forma státu (vlády), ve kterém je držitelem neomezené moci jednotlivec. Příkladem mohou být staroorientální despocie, tyranie, absolutní monarchie, či jedinovlády v primitivních kulturách.

Pojem monokracie může taktéž označovat státní orgán sestávající se z jediné osoby, typickým příkladem je prezident republiky.