Morfické pole

14.09.2017 00:22

 

Je-li skutečností, že globální vědomí reaguje synchronně na události přenášené médii, lze z toho usoudit, že všichni reagujeme podobně na stejné události? Rupert Sheldrake vysvětluje, že každý jednotlivý člověk s morfickými poli je ve spojení s morfickými poli celého lidstva. Fakticky tedy jde o morfický fenomén.

To, že vědomí reaguje globálně a bez závislosti na sdělovacích prostředcích včetně televizního vysílání, bylo možné poznat podle toho, že pred útokem na WTC bylo globální vědomí zalarmováno od 4 hodiny ranní místního času, což je o téměř 5 hodin dříve, než do mrakodrapu narazilo první letadlo (v 8:45 hod.) a 6 a 1/2 hodiny před tím, než při nárazu do budovy explodovalo druhé letadlo. Přestože o tomto teroristickém útoku do 8 hodiny 45 minuty úřady nevěděly, globální vědomí reagovalo už ve chvíli, kdy únosci letadel teprve začínali realizovat svůj plán. To jsou první důkazy, jež potvrzují přítomnost morfických polí, která zjevně spojují všechny lidi i v okamžiku, kdy ke vnímání skutečnosti dochází nevědomě mimo naše smysly.

Statisticky průkaznými signifikantními odchylkami padesáti diod byly v rámci Globálního projektu vědomí (Global Consciousness Projekt, GCP) ověřeny četné události. Veškerá vyhodnocení jsou veřejně přístupná na internetu (https://noosphere.princeton.edu/). Případné dotazy, prosím, neadresujte univerzitě v Princetonu, ale posílejte je na e-mailovou adresu rdnelson@princeton.edu

Vystudoval přírodní vědy a biochemii na univerzitě v Cambridge (University of Cambridge) a filozofii a dějiny vědy na Harvardově univerzitě (Harvard University). Byl vědeckým pracovníkem britské Královské společnosti (Royal Society) a ředitelem biochemických studií při Clare Gollege v Cambridge. V současné době je členem Institutu noetických věd (Institute of Noetic Sciences, IONS) v San Franciscu.

Napsal řadu odborných pojednání a několik knih, mezi jinými např. Přítomnost minulosti, Tao přírody a Sedm experimentů, které by mohly změnit svět.