MPI-Met: Prognóza klimatických změn v Evropě

03.05.2014 17:12

Podnebí na planetě Zemi se otepluje bezprecedentním tempem. Podle studie vědců z Meteorologického institutu Maxe Plancka (Max-Planck-Institut für Meteorologie, MPI-Met) v Hamburku stoupne globální teplota do konce století o 4 stupně Celsia a všechen led v Arktidě roztaje. Hladina oceánů se zvedne o 30 centimetrů. Počasí ve střední Evropě bude stále teplejší. Horká a suchá léta se stanou normálními, budou však přerušována prudkými přívalovými dešti, po nichž budou následovat rozsáhlé záplavy. Riziko povodní poroste také v zimním období s vyšší průměrnou teplotou a vlhkostí vzduchu.

Intenzita klimatických změn je opravdu mimořádná. "Jde o nejprudší změnu podnebí, jaká na Zemi v globálním průměru za poslední milióny let nastala," upozornil meteorolog Hartmut Grassl. Jeho kolega a vedoucí vědeckého projektu Erich Roeckner je přesvědčený o tom, že alpské ledovce roztají a řeky z nich napájené vyschnou nebo značně zeslábnou. Týká se to například Rýnu. Obyvatelé na pobřeží Severního moře se budou muset vyrovnat se zvýšením mořské hladiny o 43 centimetrů. Extrémní záplavy ve střední Evropě se stanou běžnou součástí života. Odlišné podnebí povede ke změně druhové skladby lesů.

Studie, které se v posledních dvou letech zúčastnilo zhruba 50 vědců, byla vypracována pro potřeby Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Poslední zpráva IPCC z roku 2001 se v některých tvrzeních ukázala být jako podhodnocená. Výpočty německých odborníků nepřinášejí žádné nové poznatky, zpřesňují však dosavadní kalkulace a berou v potaz širší škálu údajů. Další zpráva IPCC by měla být zveřejněna v roce 2007. 

 

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) poukázala na problémy, s nimiž se bude muset v budoucích dekádách Evropa vypořádat. Klimatické změny pravděpodobně přinutí milióny lidí k přesunům ze severu a jihu kontinentu do vnitrozemí. Středoevropským státům tak bude hrozit přelidnění.

"Také v rámci Evropy od Středomoří po Arktidu vidím dostatečný trend na to, abychom předpokládali, že budeme mít utečence před klimatickými změnami," prohlásila v pátek 21. května na tiskové konferenci v dánské Kodani výkonná ředitelka EEA Jacqueline McGladová. "Těžkosti nastanou, když začnou odcházet lidé ze severu, protože zmrzlá půda (permafrost) roztává, a lidé z jihu půjdou na sever kvůli suchu. Všichni skončí uprostřed."

Klimatické změny mají dostatečný potenciál k tomu, aby odstartovaly novodobé stěhování národů. Tání ledu v Arktidě stále více narušuje život tamních obyvatel, kteří jsou závislí na lovu tuleňů a polárních medvědů. Akumulace tepla půdou a vodou mnohonásobně převyšuje pohlcování tepla zasněženými pláněmi nebo ledovci. Tím, jak se led a sníh ztrácí, se celková rychlost tání jenom zvyšuje.

Jižní Evropa na tom v budoucnu nebude o nic lépe. Vědecké prognózy shodně předpovídají, že život ve Středomoří vážně naruší katastrofální sucha. "V budoucích 20 až 30 letech se tyto podmínky okolo Středozemního moře posunou k extrému se suchem a nedostatkem vody," varovala McGladová. Lidé tak budou nuceni odejít na sever do vnitrozemí. Příchod klimatických utečenců z jihu i severu střed Evropy přelidní.