Mudry

02.05.2014 08:25

Mudry jsou pro každého. Měly by se cvičit půl hodiny každý den. Při cvičení se doporučuje sedět s překříženýma nohama na posteli nebo na zemi, ale áčarja říká, že mudry budou účinkovat i v jiných polohách. Můžete se dokonce i procházet s rukama v kapsách a prsty dělat předepsané polohy.
Mudry nikdy nevytvoří přebytečnou energii, ale mají spíš funkci termostatu - optimálně vyvažují pránu. Takže až budete nemocní, uvědomte si, že může jít o špatnou pránu a může to napravit nepatrný pohyb rukou.
V konečcích prstů máme 4 000 nervových zakončení. Mudry tak účinné proto, že nervová zakončení jsou spojeny s orgány a mohou je ovlivňovat, uvolňovat, povzbuzovat a harmonizovat podle naší osobní potřeby. Existuje více než 100 muder.
Kdekoliv jste, můžete cvičit mudry: o přestávce, při červené na křižovatce, ve frontě, v kanceláři nebo doma a můžete si tak dobíjet své baterie. Mudry se dají jednoduše naučit a cvičit.
Mudry jsou užitečné při řešení psychologických, nervových i fyzických problémů. Dnes většinou lidé neocení to, že v dávné Indii lidé vyvinuli komplexní přístup k životu. Dnes již málokdo vidí spojitost mezi jógovým cvičením, klasickým tancem, hudbou a výtvarným uměním, ájurvédským léčitelstvím, stravovacími návyky, meditací, způsobem oblékání, způsoby uctívání a podobně. To nastává následkem opomíjení a překrucování Písem. Je na čase, abychom se na to začali dívat jinak. Je zde spousta poznání, které nás může pozvednout duševně, emocionálně i fyzicky.
Od začátku jsem věřil, že pozice muder, které jsme přijali ze starobylé kultury a které používáme při obřadech a meditacích jsou spojeny s problémy nervového i fyzického vyšetření a pokusů. Výsledky jsou uspokojivé. Odmítl jsem moderní názor, že tělo sestává z mnoha prvků a přijal jsem starou moudrost, že se skládá z pěti tattev - prvků ohně, větru, prostoru, země a vody - a ty reprezentuje pět prstů.
Palec je oheň (agni), ukazováček (tardžani) reprezentuje vzduch (váju), prostředníček (madhjama) prostor (akáš), prsteníček (anamika) zemi (prithiví) a malíček (kanišika) vodu (džal).
Nutno podotknout, že palec a prsty mají sílu a velikost planet, které reprezentují. Slunce je největší planetou ve sluneční soustavě a má na náš život největší vliv. Bez něho by nebyl život. Hustota magnetické fáze Země je jen 25 OE, zetímco Slunce má 30 až 500 OE. Proto souvisí s palcem.
Jsem přesvědčen, že nemoci jsou odrazem porušení tělesné rovnováhy a cvičení určitých muder jej opět vyváží.

 

V hinduismu je vyobrazení boha považováno za jeho přímý symbol. Nebo přesněji řečeno, v plastice boha přebývá jeho duch. Takže když se bude někdo modlit k soše boha, uctívat ji, provádět tradiční náboženské úkony jako ji koupat, krmit, oblékat, tak to bude bůh samotný, s kým se tímto způsobem potkává. Tak jako se my můžeme setkávat s bohy prostřednictvím jejich obrazů, tak i bohové promlouvají přes tyto obrazy k nám. Všechny části a znaky vyobrazení mají svůj význam. Přes pózu, gesto, oblečení a jiné atributy nám socha sděluje, v jakém aspektu je zpodobena, kterou její vlastnost nebo které vyprávění z bohatých mytologických dějin nám připomíná. Způsob vyprávění pomocí držení těla a posunků lze najít také u jemného indického tanečního umění. Nejde tady jenom o pohyby těla, paží a nohou, ale také o množství detailů – tvar obočí nebo pohyb jednoho prstu, které vypovídají o stavu mysli, nálady, stanoviska nebo určitém skutku. Kdo rozumí takovým symbolům, může rozpoznat nejen určité božstvo v jeho typickém postoji s jeho vnějšími znaky, může ale také vyčíst, ve které je z jeho obvykle mnoha forem božství projeveno. Zde uvádíme informace, jež mohou pomoci „překladu“ této řeči bohů.