Můžeme se narodit jako zvíře?

05.04.2015 09:33

Vyznavači reinkarnace se běžně domnívají, že duše inkarnuje pouze do vyšších živočišných druhů a že nemůže poklesnout do nižších. Tato teorie může být velice atraktivní, ale védská filozofie s ní nesouhlasí. Navíc si odporuje se zákonem karmy, který říká, že živá bytost musí obdržet reakce za své činnosti, ať už dobré nebo špatné. Právě tyto reakce určí její budoucí tělo a osud v cyklu samsáry.
Budoucí život člověka je určen, jak již bylo řečeno, vědomím, které vyvine v tomto životě. V Bhagavad-gítě (14.15) Šrí Krišna vysvětluje: „Zemře-li člověk pod vlivem kvality nevědomosti, narodí se v říši zvířat.“ Jestliže si živá bytost utváří své vědomí tím, že vyvíjí psí nebo kočičí vlastnosti, dostane v příštím životě psí nebo kočičí tělo. Vědomí duše je původně čisté, podobně jako voda, ale když přimícháme do vody nějaké barvivo, původní čistá voda změní svůj charakter. Podobně vědomí je čisté, protože duše je čistá. Vědomí se však mění podle styku s hmotnou přírodou.