Mystika podle Matouše

14.06.2014 17:59

Matoušovo evangelium 5, 8: Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.

 

Podle definice je to proces, kdy věřící v sobě poznává božské podle Jeho atributů – Věčnost, Nekonečnost, Dokonalost, Všemohoucnost. Právě o něm hovoří všechny svaté knihy, i když toto slovo nepoužívá, jako je nepoužívalo mnoho mystiků.

Je však vědomě i nevědomě odmítán, v minulosti byli mystikové pronásledováni. Příliš se lišili od ostatních věřících. Není populární i proto, že odevzdanost Bohu neprožívá jen jako prázdné slovo. Procesy proměny, seslané Bohem, jsou také příliš vzdálené lidským představám, než aby je chtěli věřící přijímat. Jsou náročné a dlouhodobé. Je velký rozdíl být na vrcholu Kailásu a namáhavě stoupat k Němu. Jinak se Tam ale nedá dostat.

Životopisy křesťanských mystiků i jejich díla velmi často popisují desetiletí trvající extatické mystické procesy obsahující i bolesti. Zejména knihy sv.Tereza Ježíšova (z Avily) Život, Životopis, Hrad v nitru a Cesta k dokonalosti jsou v křesťanských knihkupectvích. Vyjádřila stručný souhrn mystického procesu - 18 let extatickobolestivých procesů, kdy jsem měla občas sklon někoho roztrhnout (poznámka autora: Nejtěžších je prvních deset let).

Viz též kniha sv.Jan z Kříže Temná noc duše aj. dostupné jsou i knihy Jiddu Krišnamurti (1895-1986) měl mnoho let občasných křečí s bezvědomími v jeho extrémně silném transformačním procesu. Viz životopisná kniha Mary Lutyens Years of awakening. Také Budhův proces neproběhl ihned a bez problémů. I šamané před tisíciletími znali proces mystické smrti a vzkříšení.