V obou krajních scénářích vývoje přináší elitám jejich monopol na rozdělování a užívání vytvářených hodnot časovou výhodu – před zhoubnými projevy kolapsu životního prostředí budou chráněny mnohem déle než většinová „obyčejná“ populace. To elitě umožní „pokračovat v dosavadním životním stylu, v tzv. business as usual, bez ohledu na přicházející katastrofu“.

Mayové byli slepí

Právě tento mechanismus podle autorů může být jedním z vhodných vysvětlení, jak „byla historická zhroucení civilizací, například mayské říše, usnadněna elitami, které byly slepé k projevům začínajícího nástupu katastrofy“.

Podle studie se naše civilizace právě té mayské v přístupu elit hodně podobá. „Někteří příslušníci civilizace zvedají varovné hlasy a upozorňují, že systém se ocitá na cestě směřující ke kolapsu, a proto vyzývají ke strukturálním změnám společnosti, které by nás mohly od této cesty odvrátit. Elity a jejich příznivci se však staví proti jakékoli transformaci. Poukazují na to, že zatím není žádné akce třeba, protože dosud je náš růst udržitelný.“

Tým vědců ale zůstává optimistický a upozorňuje, že nejhorší scénář není nevyhnutelný. Vědci jsou nadále přesvědčeni, že odpovídající politika a strukturální změny mohou kolaps naší civilizace odvrátit, nebo mohou dokonce vést ke zvýšení její stability. Předpokladem je ale pochopení dvou hlavních klíčů – prvním je snížení ekonomických nerovností tak, aby došlo ke spravedlivějšímu rozdělování vytvářených hodnot, druhým pak dramatické omezení spotřeby zdrojů příklonem k těm obnovitelným a současným zpomalením nárůstu populace.

Ještě je šance

„Krach naší technické civilizace je možné odvrátit a populace může dosáhnout rovnováhy, jestliže bude snížena míra spotřeby přírodních zdrojů na skutečně udržitelnou úroveň. Předpokladem je však rozdělování zdrojů spravedlivým způsobem,“ shrnuje studie NASA.

Závěry, k nimž vědci došli, jsou sice postaveny na analýze civilizací na nesrovnatelně nižším stupni vývoje, přesněji na jiné úrovni, přesto jsou ale jednoznačné. Existuje řada jiných vědeckých prací vycházejících z empirických údajů „mladšího“ data, které ukazují v podstatě stejné perspektivy.
Souběh potravinové, energetické a vodní krize může vyvolat „dokonalou bouři“ už během nadcházejících patnácti let.

Ale naše elity stále nevidí naléhavost situace.

 

Zdroj: Alexandr Petrželka, novinky.cz